TIN TỨC

Nghiệm thu sách tham khảo thuộc khối ngành Khoa học Lịch sử

23/04/2019 09:51 — 2259
Ngày 17/4/2019, Hội đồng khoa học trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức nghiệm thu sách có tựa đề “Lịch sử tỉnh Bình Dương: Từ khởi thủy đến thế kỷ XIX – Tập 1” do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp  chủ biên và sách “Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa, Tập 2” do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, PGS.TS Hồ Sơn Đài đồng chủ biên.
 
Hội đồng đánh giá nghiệm thu có TS.Huỳnh Ngọc Đáng – Chủ tịch hội đồng, PGS.TS Trần Thị Mai - Ủy  viên phản biện 1, PGS.TS Phạm Ngọc Trâm - Ủy viên phản biện 2, cùng các thành viên hội đồng.
 
Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Hồ Sơn Đài đã thay mặt nhóm tác giả của 02 công trình biên soạn sách trình bày trước hội đồng về mục tiêu, nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được của các công trình. Cụ thể:
 
* Sách “Lịch sử tỉnh Bình Dương: Từ khởi thủy đến thế kỷ XIX – Tập 1” được cấu trúc thành 4 chương, gồm:
Chương 1: Lịch sử Bình Dương thời tiền sử và sơ sử;
Chương 2: Lịch sử Bình Dương từ thế kỷ I đến thế kỷ XVI;
Chương 3: Lịch sử Bình Dương từ thế kỷ XVI – 1802.
Chương 4: Lịch sử Bình Dương từ năm 1802 – 1858.
 
Tổng thể cuốn sách đã phục dựng lại bức tranh lịch sử Bình Dương từ khởi thủy đến giữa thế kỷ XIX trên nhiều lĩnh vực, như: quá trình khai khẩn, hoạt động kinh tế, thiết chế xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống văn hóa. Đặt trong bối cảnh chung của sự vận động và phát triển lịch sử dân tộc, nhóm tác giả vừa khái quát được các giai đoạn phát triển của Bình Dương dưới những tác động của bối cảnh khu vực và trong nước, vừa làm rõ được đặc thù phát triển của Bình Dương. Như vậy, với phương pháp tiếp cận của khoa học lịch sử, trong từng giai đoạn cụ thể nhóm tác giả đã phản ánh đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân cư cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
* Nội dung cuốn sách “Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa, Tập 2” được bố cục gồm 10 chuyên đề. Cụ thể:
Chuyên đề 1: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và phong trào đấu tranh chống Pháp ở miền Đông Nam Kỳ từ 1859 đến 1945;
Chuyên đề 2: Lịch sử vùng đất và diên cách Bình Dương;
Chuyên đề 3: Hoạt động của ngân hàng Đông Dương trong lĩnh vực cao su ở miền Đông Nam Bộ;
Chuyên đề 4: Chợ miền Đông Nam Bộ thời kỳ trước 1945;
Chuyên đề 5: Vài nét về ga Sài Gòn thời kỳ trước 1945;
Chuyên đề 6: Sự hình thành và vai trò kinh tế của cộng đồng người Hoa ở khu vực Đông Nam Bộ thế kỷ XVII – XIX;
Chuyên đề 7: Tổ chức chính quyền thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn thời Pháp thuộc qua văn bản lưu trữ;
Chuyên đề 8: Văn hóa – Giáo dục ở Sài Gòn – Gia Định thời Pháp thuộc;
Chuyên đề 9: Diện mạo đội ngũ trí thức miền Đông Nam Kỳ trong những thập niên đầu thế kỷ XX;
Chuyên đề 10: Sài Gòn nửa đầu thế kỷ XIX qua ghi chép của người phương Tây.
 
Đây là công trình sách tập hợp các chuyên đề của nhiều tác giả viết về lịch sử, văn hóa của khu vực miền Đông Nam Kỳ trước 1945, tập trung chủ yếu vào thời kỳ từ thế kỷ XIX đến năm 1945. Các tham luận được viết độc lập, đi vào từng chủ đề riêng, nhưng khi được tập hợp lại, đã làm nên một bức tranh lịch sử cộng đồng dân cư Đông Nam Bộ với các nét chấm phá trên các khía cạnh lịch sử, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tộc người…
 
Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu khẳng định, 02 cuốn sách tham khảo là những công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có giá trị phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu lịch sử về Bình Dương, miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt, kết quả từ các công trình nghiên cứu được biên soạn thành sách đã góp phần đáp ứng nhu cầu tra cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên về lịch sử vùng đất Đông Nam Bộ, địa phương Bình Dương… Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên hội đồng cũng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, gợi mở các thông tin, kiến thức khoa học lịch sử giá trị giúp nhóm tác giả bổ sung, hoàn thiện công tác biên soạn, nhanh chóng xuất bản để phục vụ bạn đọc.
 
Kết thúc buổi nghiệm thu, với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc và hiệu quả, cả 02 công trình biên soạn sách do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, PGS.TS Hồ Sơn Đài chủ biên đã được Hội đồng thống nhất thông qua.

PGS.TS Hồ Sơn Đài đã thay mặt nhóm tác giả của 02 công trình biên soạn sách trình bày trước hội đồng về mục tiêu, nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được của các công trình
Với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc và hiệu quả, cả 02 công trình biên soạn sách do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, PGS.TS Hồ Sơn Đài chủ biên đã được Hội đồng thống nhất thông qua
BBT
 

Bài đăng cùng chủ đề