LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

17/08/2019 15:27 — 712
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 34 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
 
        I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 19/8/2019
   
 Các khoa tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2018-2019 đối với các khóa D15 (các ngành đào tạo 4,5 và 5 năm), D16, D17, D18 (Từ 19/8 đến 25/8 theo kế hoạch số 42/KH-ĐHTDM ngày 08/8/2019)
 
  Theo kế hoạch bố trí phòng và hội trường đối với từng khoa
8 giờ 00 Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Thư ký Hội đồng Trường;
 - TS. Nguyễn Văn Đông – Trưởng khoa Sư phạm;
 - ThS. Nguyễn Văn Khoái – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
 - Cá nhân được phân công nhiệm vụ (do phòng Tổ chức thông báo).
Phòng khách
Thứ ba, ngày 20/8/2019
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 – 20/8/2019)   Sân vận động huyện Phú Giáo
Thứ tư, ngày 21/8/2019
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự buổi “Đối thoại Doanh nghiệp Đài Loan” theo lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  Cùng dự:
 Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
Thứ năm, ngày 22/8/2019
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với thư ký chương trình đào tạo và thư ký khoa về triển khai nhiệm vụ năm học mới  - Thư ký chương trình đào tạo, thư ký các khoa;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Đảm bảo chất lượng.
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 23/8/2019
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo đối với 12 chương trình đăng ký kiểm định năm học 2018-2019 gồm: Kế toán, Luật, Khoa học môi trường, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên môi trường, Giáo dục học; Quản lý giáo dục, ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin, Tài chính ngân hàng  - Trưởng các khoa: Kinh tế, Khoa học tự nhiên, Sư phạm, Ngoại ngữ, Kỹ thuật- Công nghê, Kinh tế, Kiến trúc và Khoa học quản lý;
 - Giám đốc/Phó Giám đốc, thư ký chương trình đào tạo của 12 chương trình đăng ký kiểm định năm học 2018 - 2019;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Đảm bảo chất lượng, Văn phòng, Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất, Khoa học, Công tác sinh viên, Thanh tra;
 - ThS. Nguyễn Tấn Lộc – Tổ Elearning;
 - Lãnh đạo các Trung tâm: Thị trường lao động và khởi nghiệp, Học liệu, Công nghệ thông tin, Tuyển sinh.
Phòng họp 4
Thứ bảy, ngày 24/8/2019
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)   Hội trường 1
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh báo cáo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)   Hội trường 2
Chủ nhật, ngày 25/8/2019
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)   Hội trường 1
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)   Hội trường 2

        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 19/8/2019
8 giờ 30  Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với 04 chương trình kiểm định AUN để rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá  - Đại diện phòng Đảm bảo chất lượng;
 - Giám đốc/ Phó Giám đốc 04 chương trình: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện, Quản trị kinh doanh và Hóa học.
Phòng họp 1
14 giờ 00  Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với chương trình Giáo dục tiểu học về việc rà soát hồ sơ minh chứng phục vụ kiểm định cấp chương trình đào tạo  - Đại diện các phòng: Đảm bảo chất lượng, Tổ chức;
 - Khoa Sư phạm: Lãnh đạo khoa Sư phạm; Giám đốc/Phó Giám đốc chương trình và nhóm chuyên trách của chương trình Giáo dục tiểu học.
Văn phòng khoa Sư phạm
14 giờ 00  Phòng Tổ chức làm việc với Lãnh đạo khoa Sư phạm và Lãnh đạo khoa Kiến trúc về nhân sự hỗ trợ công tác kiểm định  - Lãnh đạo khoa Sư phạm;
 - Khoa Kiến trúc: Lãnh đạo khoa, Phó Giám đốc và giảng viên chương trình Thiết kế đồ họa (Giảng viên do phòng Tổ chức thông báo)
Phòng họp 1
Thứ ba, ngày 20/8/2019
8 giờ 00  Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức Tọa đàm “Chương trình dạy thực hành, xây dựng mô hình, mô phỏng môn học Khoa học xã hội nhân văn - từ thực tiễn ngành Lịch sử”  - Lãnh đạo khoa; Giám đốc/Phó giám đốc và thư ký chương trình;
 - Tất cả giảng viên có học vị Tiến sĩ trở lên;
 - Những người quan tâm.
Phòng họp 3
Thứ tư, ngày 21/8/2019
8 giờ 00  Tổ văn bằng, chứng chỉ thuộc Văn phòng tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và thường xuyên, đợt tháng 6/2019 (Buổi sáng ngày 21/8, 22/8 và 24/8)  Thành viên tổ văn bằng, chứng chỉ thuộc Văn phòng Phòng B1.101, B1.102 và B1.103
8 giờ 30  Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với 04 chương trình kiểm định AUN để tiếp tục rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá  - Đại diện phòng Đảm bảo chất lượng;
 - Giám đốc/ Phó Giám đốc 04 chương trình: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện, Quản trị kinh doanh và Hóa học.
Phòng họp 1
8 giờ 30  Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với khoa Sư phạm về công tác kiểm định theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với chương trình Giáo dục mầm non  - Đại diện các phòng: Đảm bảo chất lượng;
 - Lãnh đạo khoa;
 - Giám đốc/Phó Giám đốc chương trình và nhóm chuyên trách của chương trình Giáo dục mầm non.
Văn phòng khoa Sư phạm
Thứ sáu, ngày 23/8/2019
8 giờ 30  Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường “Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ phế phẩm vỏ hạt macca bước đầu khảo sát khả năng xử lý màu nhuộm Metyl Blue” do TS. Đào Minh Trung làm chủ nhiệm đề tài.  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài (do phòng Khoa học thông báo)
Phòng họp 1
9 giờ 30  Phòng Khoa học tổ chức họp  Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường “Khảo sát thành phần hóa học của vỏ thân cây sú trắng (Aegiceras floridum), họ Sú (Aegicerataceae)” do ThS. Lưu Huỳnh Vạn Long làm chủ nhiệm đề tài  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài (do phòng Khoa học thông báo)
Phòng họp 1
Thứ bảy, ngày 24/8/2019
8 giờ 00  Phòng Đào tạo sau đại học tổ chức sinh hoạt quy chế cho học viên cao học khóa 6 năm 2019  - Đại diện phòng Đào tạo sau đại học;
 - Giám đốc các chương trình đào tạo thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý giáo dục, Hệ thống thông tin, Ngôn ngữ Anh, văn học Việt Nam.
Phòng F2.102
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                               Bình Dương, ngày 16  tháng 8 năm 2019
                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
                                                       ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan