LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

22/06/2019 10:57 — 1286
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 26 (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
 
        I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 24/6/2019
  Cán bộ coi thi được phân công nhiệm vụ trong kỳ thi THPT Quốc gia có mặt tại  Trường ĐH Thủ Dầu Một (Cổng 1) lúc 05 giờ 45 để xe đưa đến các điểm thi tại tỉnh Đồng Nai 
(Các Thầy, Cô tại Tp. HCM có mặt tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Tp. HCM lúc 4 giờ 30 để xe đưa đến ĐH Thủ Dầu Một)
  Các điểm thi tại Đồng Nai
Thứ ba, ngày 25/6/2019
7 giờ 30  Các đồng chí Phó Hiệu trưởng dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương (theo thư mời của Tỉnh ủy)   Hội trường B – Tỉnh ủy Bình Dương
10 giờ 45  Chủ tịch Hội đồng Trường tiếp doanh nghiệp đến trao đổi về hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học  - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Lãnh đạo Văn phòng;
 - ThS. Huỳnh Bảo Ngọc – Phòng Hợp tác quốc tế.
Phòng khách
Thứ tư, ngày 26/6/2019
9 giờ 30
(hoãn lại, thời gian thông báo sau)
 Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bến Tre và Công ty Minh Tâm để trao đổi về việc chuyển giao kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước  quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm”  - Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền;
Trưởng phòng khoa học;
 - PGS.TS. Hoàng Xuân Niên – khoa Kiến trúc.
Phòng khách

Thứ năm, ngày 27/6/2019
 
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ khai mạc Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương lần thứ X – năm 2019  - Bí thư Đoàn trường;
 - Các Thầy, Cô được phân công tham gia Hội thi.
Hội trường 1
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (Ngày 27 và 28/6)   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương
15 giờ 00 Chủ tịch Hội đồng Trường nghe chuyên gia tư vấn về ngành công nghệ ô tô  - Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh;
 - TS. Nguyễn Hồ Quang – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ;
 - ThS. Huỳnh Bảo Ngọc – Phòng Hợp tác quốc tế.
Phòng khách
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương lần thứ X – năm 2019  - Bí thư Đoàn trường;
 - Các Thầy, Cô được phân công tham gia Hội thi.
Hội trường 1

Thứ sáu, ngày 28/6/2019
 
9 giờ 00 Chủ tịch Hội đồng Trường tiếp Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO (thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải) đến trao đổi về hợp tác liên kết đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp  - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Công tác sinh viên;
 - Giám đốc Trung tâm Thị trường lao động;
 - PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Trưởng khoa Khoa học tự nhiên;
 - TS. Nguyễn Thị Liên Thương – Giám đốc trung tâm Nghiên cứu - Thực nghiệm
Phòng khách
8 giờ 00 Hội thảo khoa học cấp Trường “Sơn Nam với văn học và văn hóa Nam Bộ”
 - Đại diện lãnh đạo các khoa;
 - Đại diện lãnh đạo các phòng: Khoa học, Đào tạo đại học, Truyền thông, Văn phòng, Cơ sở Vật chất, Kế hoạch – Tài chính;
 - Giảng viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn;
 - Những người quan tâm.
Phòng họp 4
Thứ bảy, ngày 29/6/2019
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội thảo khoa học “Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em theo pháp luật Việt Nam” do khoa Khoa học Quản lý tổ chức  - Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Quản lý Phòng họp 4
       
        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 24/6/2019
8 giờ 30 Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với chương trình Giáo dục Mầm non về báo cáo Tự đánh giá  - Lãnh đạo các phòng: Đảm bảo chất lượng, Đào tạo Đại học, Khoa học, Tổ chức và Công tác sinh viên;
 - Lãnh đạo khoa, Giám đốc/Phó Giám đốc của chương trình Giáo dục mầm non;
 - Nhóm chuyên trách và các giảng viên phụ trách viết báo cáo tự đánh giá từ tiêu chuẩn 1-11 của chương trình Giáo dục mầm non.
Phòng họp 1
Thứ sáu, ngày 28/6/2019
8 giờ 00 Khoa Kiến trúc tổ chức họp xét thi đua năm học 2018-2019  - Lãnh đạo và giảng viên khoa Kiến trúc Phòng họp 3
14 giờ 00 Khoa Khoa học Tự nhiên tổ chức họp xét thi đua năm học 2018-2019  - Lãnh đạo và giảng viên khoa Khoa học tự nhiên Phòng H3.106
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                               Bình Dương, ngày 21  tháng 6 năm 2019
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
                                                                 ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan