LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

26/05/2018 08:05 — 275
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 22 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018)
 

  1. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 28/5/2018
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần
 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng;
 - Viên chức khối hành chính, các trung tâm, viện.
Sân cờ
9 giờ 00  
 Chủ tịch Hội đồng Trường tiếp và làm việc với Trường Đại học Hiroshima (Nhật) trao đổi các nội dung về Hội thảo khoa học Quốc tế “Viễn cảnh Đông Nam bộ - Lần 1, năm 2018” và một số vấn đề hợp tác trong thời gian tới
 
 - Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền;
 - Viện Phát triển chiến lược: Viện trưởng và ThS. Nguyễn Quang Huy;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác quốc tế, Đào tạo đại học.
Phòng khách
10 giờ 00  Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với các chuyên gia IBM trao đổi các giải pháp, ý tưởng về dự án “Chiến lược phát triển đại học thông minh”
 
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược;
 - Các thành viên chỉ định theo Kế hoạch số 21/KH-ĐHTDM ngày 16/4/2018
Phòng khách
11 giờ 00  Chủ tịch Hội đồng Trường dùng cơm thân mật với các chuyên gia IBM
 
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược;
 - Các thành viên chỉ định theo Kế hoạch số 21/KH-ĐHTDM ngày 16/4/2018
 
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Chương trình hội thảo khoa học Quốc tế “Viễn cảnh Đông Nam bộ - Lần 1, năm 2018” do Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM và Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia Tp.HCM phối hợp tổ chức  - Lãnh đạo Viện phát triển chiến lược;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác Quốc tế, Hành chính, Cơ sở vật chất, Kế hoạch – Tài chính;
 - Giám đốc Trung tâm Thị trường lao động;
 - Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ;
 - Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin điện tử.
Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 29/5/2018
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng tiếp và làm việc với Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC
 - Trưởng các phòng: Cơ sở vật chất, Kế hoạch – Tài chính, Công tác sinh viên;
 - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;
 - Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin điện tử.
Phòng khách
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị các hội thảo cấp Trường: "Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Thủ Dầu Một"; "Chương trình đạo tạo chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" và "Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ"
 - Lãnh đạo Trung tâm Lý luận Chính trị;
 - Lãnh đạo các khoa: Sư phạm, Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ;
 - Lãnh đạo Viện Phát triển chiến lược;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Đào tạo Đại học, Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở vật chất, 
 - Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử.
Phòng họp 2
9 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Ngày hội Môi trường năm
2018

 - Lãnh đạo các phòng: Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất;
 - Đại diện Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường;
 - Lãnh đạo các khoa: Khoa học tự nhiên, Khoa học quản lý;
 - Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử.
Phòng khách
Thứ tư, ngày 30/5/2018
8 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017-2018
 - Lãnh đạo các phòng: Công tác sinh viên, Đào tạo đại học, Kế hoạch – Tài chính;
 - Đại diện Đoàn Thanh niên;
 - Lãnh đạo khoa và Trợ lý phụ trách công tác sinh viên của các khoa.
Phòng họp 2
14 giờ 00  Chủ tịch Hội đồng Trường nghe các chuyên gia IBM báo cáo kết quả thực hiện dự án “Chiến lược phát triển đại học thông minh” và khảo sát đánh giá kết quả
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược;
 - Các thành viên chỉ định theo Kế hoạch số 21/KH-ĐHTDM ngày 16/4/2018
Phòng khách
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp nghe Viện Phát triển chiến lược báo cáo việc xây dựng chương trình đào tạo đối với khóa tuyển sinh năm 2018

(Viện Phát triển chiến lược chuẩn bị nội dung)
 - Lãnh đạo Viện Phát triển chiến lược;
 - Trưởng các khoa và phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng.
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 31/5/2018
9 giờ 00
 Chủ tịch Hội đồng Trường dự Lễ công bố Chương trình hội thảo khoa học Quốc tế “Viễn cảnh Đông Nam bộ - Lần 1, năm 2018” do Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM và Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia Tp.HCM phối hợp tổ chức
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Đại biểu khách mời (có thư mời riêng).
Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 01/6/2018
13 giờ 30 Chủ tịch Hội đồng Trường dự Lễ tổng kết bế mạc chương trình tình nguyện viên Quốc tế IBM CSC Việt Nam 15
 - Phó Hiệu trưởng phụ trách  Lê Tuấn Anh và Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Trưởng, phó các phòng, khoa;
 - Lãnh đạo: Viện Phát triển chiến lược, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử;
 - Các thành viên chỉ định theo Kế hoạch số 21/KH-ĐHTDM ngày 16/4/2018;

 - Đại biểu khách mời (có thư mời riêng).

Hội trường 2
Chủ nhật, ngày 03/6/2018
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ kỷ niệm Ngày môi trường thế giới năm 2018   Trường Đại học Thủ Dầu Một
 
        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

       1. Khoa Khoa học tự nhiên:

       - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa “Toán học và ứng dụng” năm 2018 (8 giờ 00 ngày 31/5/2018, tại phòng họp 4).
       - Tổ chức seminar "Kỹ năng xin việc và kỹ năng nghề nghiệp" cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường khoá 2014-2018 (8 giờ 00 ngày 28/5, tại phòng F3.101)

      2. Khoa Hành chính – Luật:

      - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa “Pháp luật về cán bộ, công chức – Những bất cập và hướng hoàn thiện” (7 giờ 30 ngày 31/5, tại phòng họp 2).
(Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                               Bình Dương, ngày 25  tháng 5 năm 2018
                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                       TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
 
 
                                                        ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan