TIN TỨC

Gia hạn thời gian vòng sơ tuyển Cuộc thi “Sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh” năm 2018 8/16/2018 11:05:58 AM — 58
Tháng 7/2018, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và Chính quyền thành phố Daejeon công bố thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh” năm 2018.
Ngày hội trải nghiệm sáng tạo và sân chơi công nghệ 7/27/2018 3:51:57 PM — 201
Ngày 25/7/2018, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị xã hội, giáo dục trong và ngoài Tỉnh tổ chức ngày hội “Giới thiệu các mô hình trải nghiệm sáng tạo, sân chơi công nghệ”.
ĐH Thủ Dầu Một đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên: KIÊN TRÌ TRỒNG CÂY ẮT CÓ QUẢ NGỌT 7/11/2018 10:38:25 AM — 2858
Trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, Đại học Thủ Dầu Một luôn chú trọng hình thành lớp sinh viên có năng lực tư duy, chủ động nắm bắt và sáng tạo tri thức mới. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hoạt động nghiên khoa học đã được Trường chú trọng đầu tư và khuyến khích sinh viên tham gia. Từ năm học 2012-2013, sinh viên DH Thủ Dầu Một chính thức có một sân chơi học thuật dành cho riêng mình được tổ chức định kỳ hàng năm đó là Ngày hội khoa học. Ngày hội là nơi sinh viên được thực sự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, được biến những ý tưởng thành hiện thực, được tự do sáng tạo để khẳng định năng lực bản thân.
Hội thảo “Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ” năm 2018 6/30/2018 10:51:23 AM — 375
Ngày 29/6/2018, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ” năm 2018. Hội thảo là diễn đàn giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên trình bày, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm học thuật; đặc biệt các kết quả công bố tại hội thảo góp phần đánh giá đúng thực trạng liên kết vùng Đông Nam Bộ, từ đó đề xuất các mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.
Hội thảo khoa học “Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một” 6/29/2018 1:54:22 PM — 1661
Ngày 26/6/2018, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một”. Hội thảo nhằm bước đầu đánh giá các kết quả thực hiện của Đề án đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo phương thức hòa hợp tích cực, góp phần thúc đẩy việc thích ứng của người học và cơ sở đào tạo trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Hội thảo “Chương trình đào tạo chất lượng cao – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 6/21/2018 5:01:51 PM — 1648
Ngày 20/6/2018, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Chương trình đào tạo chất lượng cao – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học là cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy cung cấp những luận chứng khoa học cho việc gắn đào tạo với việc đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.