Tin tức

Thông báo

Tuyển sinh đại học chính quy 2023 Thông báo kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2022 Điều chỉnh thời gian công bố kết quả tuyển sinh Hệ thường xuyên đợt 2 năm 2022 Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoá 22 - Năm 2022 Thông báo thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Khóa 22 năm 2022 KH thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - khóa 22 năm 2022 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022 Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022 Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy (theo phương thức xét điểm thi THPT 2022) Điểm chuẩn (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam Khóa 22.1 năm 2022 Mã số các phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổ chức xét tuyển NCS ngành Lịch sử Việt Nam, Khóa 22.1 - năm 2022 Điểm chuẩn của trúng tuyển của phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM năm 2022 hệ đại học chính quy Thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2022 Điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Thay đổi lịch thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022 Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Phối hợp với trường Đoàn Lý Tự Trọng) Điều chỉnh tổ chức lớp học bổ túc kiến thức và ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ Sau đại học, Khoá 22 - Năm 2022 Tuyển sinh trình độ cao đẳng liên thông lên đại học Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng đại học 2022 từ ngày 8/3/2022 đến ngày 10/8/2022 Nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2022 bằng học bạ từ ngày 8/3/2022 đến ngày 10/8/2022 Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2022 (Liên thông, Văn bằng 2, Đại học Vừa làm vừa học) Thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam Khóa NCS 21 năm 2021 Kết quả Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Khoá 21 - Năm 2021 Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học Khóa 21 năm 2021 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học Khóa 21 năm 2021 Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam Khóa NCS 21 - năm 2021 Thông báo kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 Mở lớp ôn tập thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21 năm 2021 Thông báo V/v thay đổi hình thức thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 của trường Đại học Thủ Dầu Một Điểm chuẩn trúng tuyển và thủ tục nhập học của phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hệ đại học chính quy Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (Bổ sung) Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 Thông báo mức điểm (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp môn hệ đại học chính quy năm 2021 Thông báo xét tuyển bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 - Phương thức xét học bạ Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (tiếp theo) bằng phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM Thông báo về việc gia hạn thời gian nhập học đợt 1 tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam khóa 21.2 năm 2021 Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (tiếp theo) - Phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021 Điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (Phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM) Thi năng khiếu tuyển sinh hệ ĐH chính quy năm 2021 bằng hình thức trực tuyến Điều chỉnh thời gian tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Bổ túc kiến thức và ôn tập kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.2 năm 2021 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.2 năm 2021 Thay đổi lịch thi lần thứ 2 - Kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 21.1 năm 2021 Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 (Trình độ Trung cấp và Cao đẳng liên thông lên trình độ đại học) Điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ hệ thường xuyên đợt 1 năm 2021 Hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào đại học chính quy năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid Điều chỉnh thời gian ĐKXT vào đại học chính quy năm 2021 Thông báo thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2021 Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 (Liên thông, Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học) Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp môn vào đại học chính quy năm 2021 Mở lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021 Điều chỉnh mức thu lệ phí đăng kí xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021 Điều chỉnh hình thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021 Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 - Năm 2021 Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam khóa NCS 21.1 năm 2021 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021 Tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY năm 2021 KH tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam năm 2020 Phúc khảo bài thi tự luận kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 8 (đợt 2) năm 2020 Công bố điểm thi tuyển và xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học, Đợt 2 năm 2020 Kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên - đợt 2 Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam năm 2020 KH tổ chức thi tuyển Sau đại học khóa 8 (đợt 2) năm 2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học Khóa 8 (đợt 2) năm 2020 Danh sách miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh cao học (khóa 8), đợt 2 năm 2020 Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 8 (đợt 2) năm 2020 Gia hạn thời gian nộp hồ sơ hệ thường xuyên đợt 2 năm 2020 Xét tuyển bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật kinh tế Điểm chuẩn trúng tuyển - Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam năm 2020 Mở lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 8 (đợt 2) năm 2020 Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam năm 2020 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) cho các ngành đào tạo giáo viên xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Điểm xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 Điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 (Bằng phương thức xét Học bạ và Tuyển thẳng học sinh giỏi) Điều chỉnh thời gian tuyển sinh và nhập học (Đợt 2) Lịch và Thủ tục nhập học đại học chính quy năm 2020 (Dành cho phương thức xét Học bạ và Tuyển thẳng học sinh giỏi) Xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét Học bạ và Tuyển thẳng học sinh giỏi Phân bổ chỉ tiêu cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 08-10/8/2020 do COVID-19 Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 (Dành cho phương thức xét học bạ và tuyển thẳng học sinh giỏi) Kết quả Tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 1 năm 2020 Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh cao học Khóa 8 (Đợt 2 - năm 2020) Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Đại học, tháng 8 năm 2020 Thông báo đăng ký học phần và thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021 Tổ chức gặp mặt Tân học viên cao học Khóa 8 - đợt 1 - năm 2020 Tuyển sinh đào tạo trình độ cao học khóa 8, đợt 2 năm 2020 Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học Khóa 8 - Đợt 1 - năm 2020 Thi năng khiếu đại học chính quy năm 2020 Chiêu sinh lớp tiếng Hàn do GV Đại học Chungnam - Hàn Quốc giảng dạy Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 Xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 (Bằng phương thức xét kết quả thi THPT) Mở lớp ôn tập, nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, Khóa 8 - Đợt 1 -Năm 2020 Xét tuyển ĐH Chính quy năm 2020 (Phương thức xét tuyển thẳng học sinh giỏi) Điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại học chính quy 2020 Nhận hồ sơ trực tiếp theo phương thức xét tuyển học bạ vào đại học chính quy năm 2020 Xét tuyển đại học chính quy 2020 bằng học bạ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học 2020 bằng học bạ Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng Tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY năm 2020 (cập nhật) Xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam Kết quả Tuyển sinh đại học hệ thường xuyên đợt 3 - năm 2019 Phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 7 năm 2019 Điểm chuẩn Kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 7 năm 2019 Thông báo lịch thi tuyển sinh thạc sĩ khóa 7 - Đợt 2 năm 2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 7 - Đợt 2 năm 2019 Xét tuyển bổ sung đại học chính quy 2019 Điểm trúng tuyển đại học chính quy 2019 (bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT) Tuyển sinh đào tạo trình độ cao học khóa 7, đợt 2 năm 2019 Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học Nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM đợt 2 Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2019 Kết quả tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Hướng dẫn làm thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ, tuyển thẳng, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Điểm chuẩn Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 Điểm trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ, tuyển thẳng, kỳ thi đánh giá năng lực; và lịch nhập học Kết quả thi Năng khiếu - Tuyển sinh đại học 2019 Tuyển sinh hai ngành học mới: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ô tô Công bố danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ khóa 6 năm 2019 Thông báo lịch thi tuyển sinh thạc sĩ khóa 6 năm 2019 KH Tổ chức thi tuyển sinh sau đại học khóa 6 năm 2019 Xét tuyển ĐH chính quy năm 2019 (Bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đợt 1 năm 2019) Lịch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 1 năm 2019 Xét tuyển ĐH chính quy năm 2019 (Bằng phương thức xét học bạ lớp 12) Xét tuyển ĐH chính quy năm 2019 (Bằng phương thức tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 12 của các trường THPT trong cả nước) Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 (theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT) Thông báo Thi và ôn thi năng khiếu đại học chính quy năm 2019 Thi và ôn thi năng khiếu - Tuyển sinh Đại học chính quy 2019 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2019 Thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2019 Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 Thông báo mở lớp ôn tập tuyển sinh trình độ cao học đợt 1 năm 2019 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 6, đợt 1 năm 2019 Tuyển sinh đại học chính quy 2019 Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh cao học năm 2019 Thông báo kết quả tuyển sinh đại học hệ thường xuyên đợt 2 năm 2018 Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 5 năm 2018 Thông báo Tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2018 Thông báo Phúc khảo kết quả Kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2018 Hướng dẫn làm thủ tục nhập học cao học khóa 5, năm 2018 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo trình độ ThS kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2018 Kết quả thi tuyển sinh cao học khóa 5 - 2018 Các thông tin về Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ khóa 5 năm 2018 Xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2018 Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đợt 1 Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 Thông báo Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Xét tuyển đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM Kết quả bổ túc kiến thức ngành Quản lý giáo dục và Quản trị kinh doanh năm 2018 Tổ chức thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Thông báo kết quả tuyển sinh đại học hệ thường xuyên đợt 1 năm 2018 Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Thông báo lịch ôn tập Tuyển sinh cao học năm 2018 Thông báo Thi và ôn thi năng khiếu ĐH hệ chính quy năm 2018 Thông báo mở lớp ôn tập tuyển sinh cao học khóa 5 năm 2018 Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 Thông báo Sử dụng kết quả kỳ thi đánh gia năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để xét tuyển vào các ngành đại học chính quy năm 2018 Thông báo Tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 1 năm 2018 Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Thông báo Thi và ôn thi năng khiếu ĐH hệ chính quy năm 2018 Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2018 Thông báo lịch học bổ túc kiến thức năm 2018 ngành Quản trị kinh doanh Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 5, năm 2018 Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2018 Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 5 năm 2018 Thông báo Trúng tuyển Tuyển sinh đại học hệ thường xuyên khóa 12 năm 2017 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ Xuất nhập khẩu thực hành Lịch ôn thi hệ thường xuyên đợt 2 năm 2017 Thông báo lịch thi tuyển sinh hệ thường xuyên Đợt 2, năm 2017 Thông báo Tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2017 Hướng dẫn làm thủ tục nhập học cao học khóa 4, năm 2017 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 4, năm 2017 Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 - 2 ngành mới (Chính trị học và Văn hóa học) Thông báo nhận hồ sơ bổ sung tuyển sinh đại học chính quy 2017 Tư vấn, hỗ trợ thí sinh không trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh Đại học 2017 ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC 2017 Thông báo và Hướng dẫn nhập học hệ đại học chính quy năm 2017 Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Thông báo điểm thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy 2017 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Thông báo Thi và ôn thi năng khiếu ĐH hệ chính quy năm 2017 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 4 năm 2017 Mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 4, năm 2017 Kết quả tuyển sinh Đại học hệ thường xuyên khóa 11 năm 2017 Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 Thông báo lịch thi tuyển sinh hệ thường xuyên khóa 11 năm 2017 ( Liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học) Thông báo lịch ôn thi Hệ thường xuyên năm 2017 - (Liên thông, Đại học VLVH) Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2017 Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 Thông báo thi và ôn thi năng khiếu đại học chính quy năm 2017 (Cho mã tổ hợp xét tuyển M00, V00 và V001) Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2017 Thông báo Thi và ôn thi năng khiếu ĐH hệ chính quy năm 2017 Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2017 Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 3 năm 2016 Thông báo kết quả tuyển sinh kỳ thi đại học hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo trình độ ThS kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 3 năm 2016 Thông báo Công nhận thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 3 năm 2016 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh cao học, khóa 3 năm 2016 Thông báo lịch ôn thi hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 2, năm 2016 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 Số điện thoại và địa chỉ Email hỗ trợ giải đáp thông tin Tuyển sinh 2016 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển đại học chính quy 2016 đợt 1 và lịch nhập học Thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016 Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 Thông báo mở các lớp ôn tập tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học 2016
Thông báo thu học phí Học kỳ 3, năm học 2022 - 2023 Thông báo đăng ký học NNKC học kỳ 3, đợt 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên D20, D21 và D22 Thông báo tham gia cuộc thi "Design Thinking – Open Innovation Tư duy thiết kế - Đổi mới sáng tạo mở Thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở năm 2023" Về việc thu nợ học phí học kỳ 2 NH 2022 - 2023 Đăng ký ngoại ngữ không chuyên HK II (đợt 2) NH 2022-2023 Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 V/v hoàn trả tiền tài liệu học tập các môn chung cho sinh viên khóa D22 và thời gian phát đồng phục thể dục cho D22 Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ II NH 2022 - 2023 Hoãn thời gian đăng ký học phần Học kỳ II cho đến khi có thông báo mới Đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên, HK 1 (NH 2022 - 2023) Thông báo thu học phí năm học 2022 - 2023 Lịch thi và danh sách kiểm tra Năng lực tiếng Anh đầu vào đợt 2 - NH 2021-2022 Đăng ký học phần bổ sung NH 2022 - 2023 Xét tuyển đợt 2 Đại học chính quy năm 2022 (hình thức học bạ, tuyển thẳng, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM) Chọn ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào NH 2021 - 2022 (đợt 2) cho SV D20 - D21 Đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2022 - 2023 Thông báo về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2021 Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên D20 và D21. Chi trả học bổng học kỳ I NH 2021 - 2022 cho SV nhận bằng hình thức tiền mặt Thu nợ học phí học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 Thông báo về thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên sư phạm Chi trả chế độ chính sách cho SV thuộc diện được hưởng chế độ chính sách xã hội, hỗ trợ chi trả học phí, miễn giảm học phí, học bổng Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022 Tổ chức học GDQP-AN cho SV khóa D20, Tháng 5 - tháng 6 năm 2022 Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học học kỳ III - năm học 2021 - 2022 Gia hạn nhận hồ sơ đăng ký "Hội thi hát Tiếng Anh "TDMU OPEN" Lần thứ IX - năm 2022 Đăng ký học phần học kỳ III, năm học 2021 - 2022 Thông báo về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào và học Ngoại ngữ không chuyên năm học 2021 – 2022 Thông báo thu nợ học phí học kỳ II, Năm học 2021 - 2022 Công văn V/v nhận đơn gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 Thông báo Đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022 Thông báo về việc thu nợ học phí sinh viên Điều chỉnh chuẩn đầu ra về học phần Kỹ năng xã hội đối với sinh viên Khóa D19 và D20 Thông báo lịch học của Tân sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021 Điều chỉnh chuẩn đầu ra về học phần Kỹ năng xã hội đối với sinh viên Khóa D19 và D20 trở về sau Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (qua đường bưu điện) Đăng kí học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022 Thông báo thay đổi lịch thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 21.1 năm 2021 để bảo đảm an toàn và phòng chống dịch covid-19 Thông báo việc giao dịch nộp tiền qua ngân hàng Thông báo thay đổi thời gian tổ chức học GDQP & AN cho sinh viên khóa D20 Học viên hệ thường xuyên nghỉ học ngày 23/5/2021 để tham gia bầu cử Đăng ký lớp Tiếng Anh không chuyên cho sinh viên khóa D20 (chính quy) Điều chỉnh thời gian cung cấp minh chứng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II Kéo dài thời gian đăng ký sơ tuyển cuộc thi TEC.2021 đến 31/5 Thực hiện dạy học số trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 Tổ chức học GDQP&AN cho sinh viên D20 đợt 2 Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 Thông báo thu nợ học phí Hoàn trả tiền chụp ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư tháng 03 năm 2020 Thông báo đăng kí học phần học kỳ III năm học 2020 - 2021 THỜI GIAN ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU KỲ NGHỈ TẾT TÂN SỬU Gia hạn thời gian đóng học phí HK 2 NH 2020-2021 Thông báo đóng Bảo hiểm Y tế bổ sung năm học 2020 - 2021 Thông báo thu phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Thông báo đóng bảo hiểm năm học 2020 - 2021 (Dành cho sinh viên năm nhất - D20) Điều chỉnh lịch học lớp văn bằng 2 tiếng Anh dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Cung cấp trang phục thể dục đối với sinh viên khóa D20 Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào và tư vấn chương trình ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên đại học chính quy khóa 2020 Thông báo đóng bảo hiểm năm học 2020 - 2021(Dành cho sinh viên D17, D18, D19) Gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020 - 2021 BIDV - Bình Dương thông báo thay đổi phương án xác thực Smart Banking Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ1 (đợt 1) năm học 2020 - 2021 Hoàn trả Bảo hiểm y tế cho SV khóa D19 (NH 2019 - 2020) Chiêu sinh các lớp tiếng Hoa Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học (2018-2019) Cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra Thời gian đóng học phí học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2020 Mở các học phần ngoại ngữ cho SV khóa 2016 trở về trước Thay đổi thời gian đăng ký và thời gian học các học phần Ngoại ngữ không chuyên HK2 Gia hạn thời gian đóng học phí đến hết tháng 3/2020 Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020 Hoàn trả lệ phí gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU, và tiếng Trung Quốc CPT-TDMU khóa thi 12/01/2020 Thông báo chênh lệch học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 (đợt 1) Thông báo kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào lần 2 năm học 2019-2020 Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019 Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước Hướng dẫn nhập thông tin sinh viên trực tuyến Thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU ngày 24/11/2019 Đóng Bào hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn NH 2019-2020 Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản BIDV của sinh viên Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên (đợt 2) Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên KH Đón tân sinh viên và nhập hồ sơ nhập học khóa 2019 Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 (đợt 2) năm học (2018-2019) Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU, khóa thi 14/7/2019 Thông báo mở lớp ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học Thông báo gặp gỡ và giải đáp thắc mắc việc đóng học phí của sinh viên Thu học phí bổ sung hệ đại học chính quy năm học 2018 - 2019 Thu học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019 Phát thuốc hỗ trợ sức khỏe mùa thi Thông báo nhận chứng chỉ GDQP-AN của sinh viên đại học khóa 2015-2019 Đăng ký, cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú bổ sung (2018 - 2019) Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên HK2 (đợt 2) 2018-2019 Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên HK2 (đợt 1) 2018-2019 Các kênh nộp tiền vào TK cá nhân và công tác hỗ trợ nộp tiền mặt vào TK Mở lớp học lại các học phần tiếng Anh căn bản (AVCB) cho sinh 2016 trở về trước Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên HK1 (đợt 2) năm học 2018-2019 Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho SV D18 Danh sách sinh viên cam kết nộp học phí (theo thông báo 45/TB-ĐHTDM ngày 11/9/2018) Hướng dẫn quy trình đóng học phí tự động qua ngân hàng BIDV bằng hình thức smartbanking Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 (2018-2019) Thông báo chọn ngoại ngữ trong chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên năm nhất hệ đại học chính quy năm 2018 Thông báo mức thu học phí sau đại học (cao học) 2018 - 2019 Thông báo mức thu học phí đại học hệ thường xuyên 2018 - 2019 Thông báo mức thu học phí đại học chính quy 2018-2019 Thông báo về thời gian hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 1 NH 2018-2019 Cuộc thi "Khởi nghiệp cùng sinh viên Đại học Thủ Dầu Một" năm 2018 Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên khóa 3 năm học 2018 - 2019 Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng - Tháng 6/2018 Cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" lần 17 - 2018 Thông báo xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; thống nhất chuẩn đầu ra Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên (tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp) Niêm yết danh sách thí sinh và phòng thi Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (ngày thi 03/02/2018) Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí học kỳ II (NH 2017-2018) Thông báo Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho SV khóa 2017 (hết hạn đăng ký 20/01/2018) Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt ngày 26/11/2017 Hướng dẫn cập nhật thông tin sinh viên Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt ngày 12/11/2017 Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên Thư mời tham gia cuộc thi "Smart City Hackathon 2017" Thông báo đăng ký tham gia Giải điền kinh sinh viên chào mừng 20/11 Những thông tin quan trọng về việc học Ngoại ngữ không chuyên và Giáo dục thể chất, sinh viên cần biết Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Thầy, Cô trong trái tim tôi" năm 2017 Thông báo “GIA HẠN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGOẠI TRÚ” phòng CTSV gia hạn thời gian đăng ký đến hết 24h00′ ngày 25/10/2017 Thông báo v/v nhận thẻ BHYT SV năm nhất D17 (3 tháng cuối năm 2017) Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT cho SV năm nhất D17 Thông báo nhận thẻ sinh viên Thông báo mức thu học phí cao học năm 2017-2018 Thông báo v/v thu học phí các lớp hệ thường xuyên NH 2017-2018 Trả tiền miễm giảm học phí, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017; chi miễn giảm học phí bổ sung năm học 2015 - 2016, 2016-2017 Thông báo nhận tiền khen thưởng sinh viên thực tập sư phạm NH 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp ( danh sách được cập nhật ngày 13/6/2017 ) Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 17/6/2017 Các quyết định công nhận bằng tốt nghiệp trình độ ĐH - CĐ hệ chính quy, ĐH - CĐ hệ thường xuyên Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2016-2017) và trợ cấp xã hội học kỳ 2 ( 2016 - 2017) Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2016-2017) và trợ cấp xã hội học kỳ 2 ( 2016 - 2017) Thống báo trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 (2016 - 2017), chi miễn giảm học phí bổ sung (2014 - 2015) và (2015 - 2016) có danh sách đính kèm Tổ chức xét tặng "Giải thưởng SV NCKH" năm 2017 Thông báo Kế hoạch thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ (Khóa 1) Thồng báo nhận hồ sơ chế độ chính sách, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 KH Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp KH xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ đào tạo chính quy và thường xuyên đợt tháng 6 năm 2017 Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016 - 2017 Thông báo thu học phí học kỳ 2 và bổ sung học kỳ 1 đối với SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2016 - 2017 Thông báo thu học phí học kỳ 2 và bổ sung học kỳ 1 các lớp đào tạo hệ thường xuyên năm học 2016 - 2017 Biểu mẫu Thực tập sư phạm năm học 2016 - 2017 Thông báo sơ đồ phòng thi tuyển sinh cao học và hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016 Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II (2015-2016) và tiền khen thưởng danh hiệu (2015-2016) cho SV các năm năm 2,3,4,5 Thu học phí các lớp hệ đào tạo thường xuyên năm học 2016 - 2017 Thu học phí SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2016 - 2017 Thông báo mức thu học phí bậc cao học năm học 2016 - 2017 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế Robot dò đường - năm 2016 với chủ đề "Vòng đua tốc độ" Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2015 - 2016 Thông báo thu học phí học lại từ năm học 2016 - 2017 Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên năm thứ nhất các ngành bậc đại học hệ chính quy khóa 2016 KH Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2016 - 2017 Thông báo thu học phí sinh viên hệ cao đẳng chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2016 - 2017 Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK 2 và tiền khen thưởng năm học 2015 - 2016, các lớp CĐ khóa 2013 - 2016, các lớp ĐH khóa 2012 - 2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học NH 2016-2017 và xét tặng giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ ĐH Thủ Dầu Một" lần V
Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ thông minh trong CN 4.0, TP thông minh và phát triển bền vững Stais năm 2023" Thông báo hoàn trả tiền mua bảo hiểm y tế đợt 2 năm 2022 cho sinh viên không có tài khoản ngân hàng Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐNB - Lần 1 năm 2023" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Trường ĐH địa phương - 25 xây dựng và trưởng thành: Thực trạng và kiến nghị" Thư mời tham dự hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ĐNB trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" Thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần 3 năm 2022" Thư mời viết bài tham luận "Toán học và ứng dụng" - năm 2023 Mời viết bài hội thảo "Tối ưu điều khiển các hệ thống tự động hóa và cơ điện tử" Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới" Thư mời viết bài tham luận "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp" Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Viễn Cảnh Đông Nam Bộ" Lần 3 năm 2022 Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IX về Nghệ thuật và Nhân văn 2022 (ICOAH 2022) Thông báo gia hạn nhận bài tham luận và thay đổi ngày tổ chức Hội thảo khoa học "Hội thảo lần thứ nhất về Công nghệ vật liệu và ứng dụng năm 2022" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới" Gia hạn nhận bài tham luận hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cách cuộc CMCN 4.0" Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo "Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế" Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế: Thiết kế vật liệu tính toán Châu Á, năm 2022 Kế hoạch tập huấn sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống tính toán hiệu năng cao Tổ chức Hội thảo khoa học "Hội thảo lần thứ nhất về công nghệ vật liệu và ứng dụng năm 2022 Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ thông minh trong CN 4.0, TP thông minh và phát triển bền vững" Thông báo thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học "Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương" Thông báo về việc tổ chức hội thảo "Pháp luật thương mại dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Cộng đồng các tôn giáo Nam bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam" Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh bình thường mới" Hội thảo "Phát huy vai trò và nâng cao năng lực đội ngũ Doanh nhân Tp.HCM" Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên trung học phổ thông" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới" Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực" do trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945 - 1975)" do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn" Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo" Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với Chủ đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương Hội thảo Giáo dục 2021 - VEC 2021 với chủ đề "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo" Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập" Hội thảo Quốc tế "Xu thế chuyển đổi số trong giáo dục: Tiếp cận từ góc độ con người và công nghệ" Thư mời viết bài cho Hội thảo QG "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với chủ đề "Vận dụng những điểm mới trong Văn Kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay" Chương trình thạc sĩ tài năng năm học 2021 - 2022 Hội thảo Quốc gia với chủ đề "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021 CB-GV cư trú tại TP.HCM làm việc tại nhà từ ngày 29/5 cho đến khi có thông báo mới Hội thảo khoa học "Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng" Thư mời viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" FAIR-2021 Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Phát triển bền vững vùng Trung Bộ" Chủ đề năm 2021 "Phát triển đô thị ở miền Trung, Việt Nam: Những vẫn đề lý luận và thực tiễn" Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học "Xây dựng lối sống nghĩa tình tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay" do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ lõi trong cuộc CMCN 4.0 vào sản xuất và Thành phố thông minh" Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học" Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học - Giải pháp phát triển bền vững của các trường địa phương" Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới" Hội thảo khoa học "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập" Mời tham gia viết bài cho Hội nghị VCCA - VI Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp đáp ứng" Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc" Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập" Các chương trình tài trợ, hợp tác của Qũy Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021 Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT" Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập" Thư mời viết bài hội thảo "Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững lần thứ III" năm 2021 Tổ chức Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho GV trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên, thư ký chương trình đào tạo và thư ký khoa chuyên nghiệp Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay" Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Kết nối nhà trường, đơn vị ươm tạo và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp" Thư mời viết bài hội thảo Friedrich Engels - Nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4) KH Tổ chức thảo luận "Nghiên cứu và công bố học thuật" Gia hạn thời gian nộp bài tham luận hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học" Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác" Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020 KH Tổ chức hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới" Mời viết bài tham luận hội thảo khoa học "Trường ĐH với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" Tham gia viết bài hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số" Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020 Tuyển chọn tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH,CN trong và ngoài nước 2020 Thay đổi địa điểm đón giảng viên ở Tp.HCM Thư mời viết bài hội thảo "Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, NCKH trong các cơ sở đào tạo" Hưởng ứng "Tuần lễ mặc Áo dài" từ ngày 2-7/3/2020 Chương trình hỗ trợ NCKH và CN từ Tập đoàn Vingroup Gia hạn thời gian nhận báo cáo, đăng ký tham dự Hội nghị Nấm học Toàn quốc lần thứ II Lịch đưa đón CBGV năm học 2019 - 2020 Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1 Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019 Lịch đưa đón CBGV trong hè Thư mời viết bài hội thảo "Vai trò của đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ Thư mời viết bài hội thảo "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" Thư mời viết bài hội thảo "Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ Hỗ trợ công tác tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 19.1 năm 2019 (Bổ sung) Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH và phát triển công nghệ cấp Tỉnh năm 2019 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong các thập niên đầu thế kỷ 21" Tuyển sinh đi học tại Hung - Ga - Ri năm 2019 Thư mời viết bài hội thảo "Xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ thích ứng cách mạng công nghiệp lần thứ 4(CMCN 4.0)" Thư mời viết bài hội thảo "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ" Thư mời viết bài hội thảo "Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một" Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế về kỹ thuật và khoa học hệ thống (ICSSE 2019) Thành lập Hội đồng khoa khoa Ngoại ngữ Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 -2019 Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Đồng chí Hà Huy Giáp và đồng chí Phạm Xuân Ẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước" Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 2 "Phân tích nội dung đa phương tiện và nhận dạng" Ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng cho Trưởng phòng Đào tạo sau đại học Thực hiện quy chế làm việc Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia "Cải cách hành chính ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong doanh nghiệp ngân hàng" Thư mời viết bài Hội thảo "Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản" Hội thảo khoa học "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết vùng KT trọng điểm phía Nam", Hội thảo khoa học Quốc gia "GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0" Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế CAPS 2019 Quyết định công nhận kết quả biên soạn tài liệu giảng dạy NH 2017-2018 Quyết định công nhận bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học NH 2017-2018 Quyết định công nhận kết quả thực hiện NCKH NH 2017-2018 Thư mời viết bài Hội thảo " Phát triển chương trình đào tạo khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn định hướng kiểm định AUN-QA" Hội thảo khoa học quốc tế ICTER 1 "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" Thông báo tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2018 “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam” Thư mời viết bài hội thảo "Du lịch Bình Dương - Nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững" Phân công nhiệm vụ làm Cố vấn học tập các ngành đào tạo Thông báo Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 21 với chủ đề "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học" Thư mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Thư mời viết bài hội thảo về bảo vệ và xử lý nước Thông báo v/v tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH tỉnh Bình Dương 2018 (đợt 1) Thông báo số 2 về việc gia hạn nhận bài hội thảo "Khởi nghiệp của sinh viên ngoài sư phạm" Thông báo Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 Kế hoạch Tổ chức báo cáo chuyên đề Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2019 Thông tư mới về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập Thư mời viết bài Hội thảo "Chương trình đào tạo chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu" Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Trường của giảng viên năm 2018 - Lần 1 Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế "Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam" Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài NCKH và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm bổ sung kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 3 Thư mời tham gia Hội thảo Quốc tế BAASANA 2018 Phân công lịch trực Tết Mậu Tuất 2018 Học bổng du học Ấn Độ bậc Đại học/ Sau đại học/ Nghiên cứu sinh Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và công bố Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11/2017 cho CB-GV Những thông tin CB-GV cần lưu ý trong văn bản chỉ đạo Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông" Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế "Kết nối với Việt Nam lần thứ 9 - Đối thoại liên ngành" Thông báo v/v đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Bình Dương năm 2018-2020 Thông báo Xử lí các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của cán bộ lãnh đạo Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 KH Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường "Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh Biến đổi khí hậu khu vực miền Nam, lần 1" Thư mời viết bài hội thảo QG "Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam bộ: Lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách" Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN 2018 thuộc chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia "Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế trọng điểm phía Nam" Tuyển sinh đi học tại U-Crai-Na năm 2017 Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học tại trường ĐH Sư phạm Tp.HCM chủ đề "Cán bộ trẻ với thực tiễn khoa học" Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học "Nam bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tác động của quá trình đô thị đến đời sống của người dân khu vực ĐNB" Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Trường của giảng viên năm 2017 Thông báo việc khoán tiền nước uống Thông báo học bổng Tiến sĩ SNU Predident Fellowship (SPF) của Đại học Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc 21017 Thư mời viết bài tham luận Hội nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8 Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF) 2017 Thông báo Khóa tập huấn phương pháp nghiên cứu liên ngành và khu vực học - Khóa 01 năm 2017 Thư mời tham gia Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ X "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT" Thông báo mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017 (đợt 2) V/v tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên theo mô hình kết nối giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Đảm bảo kiểm định chất lượng đại học theo AUN-QA” Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học "Văn học Đông Nam Bộ thế kỷ XX" Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học, chủ đề "Công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ" Đánh giá học phần năm học 2016 - 2017 thông qua Website quản lý đào tạo Thông báo V/v đề xuất, đặt hàng đề tài NCKH & PTCN, đề tài NCKH xã hội và Nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018 Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH & PTCN tỉnh Bình Dương năm 2017 (Đợt 1) Thư mời tham gia Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ V Thông báo khóa sổ kế toán năm 2016 Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế "Phát triển kinh tế VN trong tiến trình hội nhập quốc tế" KH Tổ chức hội thảo KH cấp Trường "Vận dụng cuộc vận động 'Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM' vào việc giảng dạy môn Tư tưởng HCM và các môn KHXH - nhân văn trong các trường ĐH, CĐ hiện nay" KH Tổ chức Hội thảo KH cấp Trường "Mua bán, sát nhập và sở hữu chéo ngân hàng, doanh nghiệp trong quá trình CNH - HĐH nền kinh tế VN" Hội thảo khoa học cấp Trường "Vật lý và ứng dụng" Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Giảm nghèo đa chiều ở Tp.HCM - vấn đề và triển vọng" Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản năm học 2017 - 2018 Chương trình học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản 2017 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia về khởi nghiệp Thư mời viết bài Hội thảo " Bàn giải pháp về chính sách tín dụng nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh, thành phía Nam" Hội thảo khoa học Quốc Gia "Đóng góp của tâm lý học vào công tác tổ chức nhân sự trong bối cảnh VN" Thư mời viết bài đăng Tạp chí khoa học Yersin - Trường Đại học Yersin Đà Lạt Thông báo về việc phát hành văn bản thông qua Email Thông báo v/v tổ chức hội thảo quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật tính toán lần III Thông báo tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016 Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Phát triển trường đại học địa phương theo định hướng ứng dụng"

Tiện ích

Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh, giải đáp những câu hỏi thường gặp
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Các văn bản, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo
Văn bằng - Chứng chỉ
Tra cứu các văn bản, biểu mẫu, quyết định công nhận và cấp VB - CC
Học liệu số
Cơ sở dữ liệu toàn văn do Thư viện xây dựng và mua quyền truy cập
Tạp chí khoa học
Công bố các công trình nghiên cứu khoa học
Cơ hội việc làm
Tìm kiếm thị trường lao động để tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của trường
Công tác sinh viên
Hỗ trợ sinh viên: Vay vốn ngân hàng, bảo hiểm y tế, khen thưởng, học bổng...
Tư vấn pháp luật
Tư vấn, giải đáp và các văn bản pháp luật
Hộp thư góp ý - Phản hồi
Sinh viên có thể góp ý cho nhà trường thông qua tiện ích này
E-Learning
Hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến
Quản lý văn bản
Văn phòng điện tử
Khảo sát
Khảo sát ý kiến, đánh giá, góp ý của Cán Bộ Viên Chức Giảng viên, Sinh viên.

Khoa học công nghệ

Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu


1210

Bài công bố quốc tế

Top 30

Công bố quốc tế tại Việt Nam


Đào tạo

Nghiên cứu khoa học - Học tập trải nghiệm - Phục vụ cộng đồng

Hợp tác

Kiểm định

Đạt chuẩn 4 sao theo UPM

Sự kiện

Những sự kiện nổi bật sắp diễn ra tại TDMU

04/05
Thứ năm

Livestream Tư vấn tuyển sinh 2023 vào 19h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

19h00 - 20h00
https://www.facebook.com/dhtdm2009

Giới thiệu

TDMU - Thu Dau Mot University

2009

Thành lập

Công lập

Loại hình trường