}

THÔNG BÁO

Ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023
Ngày đăng: 07/03/2023 16:35
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp đồng phục thể dục sinh viên khóa D23, trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 27/02/2023 16:52
Tham gia hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần X
Ngày đăng: 24/02/2023 16:38
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Trường ĐH địa phương - 25 xây dựng và trưởng thành: Thực trạng và kiến nghị"
Ngày đăng: 23/02/2023 09:15
Đăng ký ngoại ngữ không chuyên HK II (đợt 2) NH 2022-2023
Ngày đăng: 20/02/2023 11:27
Kết quả họp xét bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư
Ngày đăng: 10/02/2023 14:41
Mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp đồng phục thể dục sinh viên khóa D23, trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 06/02/2023 13:40
Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 01/02/2023 15:59
Thông báo thực hiện giảng dạy, học tập trực tuyến tuần trước sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Ngày đăng: 27/12/2022 17:04
V/v hoàn trả tiền tài liệu học tập các môn chung cho sinh viên khóa D22 và thời gian phát đồng phục thể dục cho D22
Ngày đăng: 24/12/2022 10:35
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp đồng phục thể dục sinh viên khóa D22, trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 15/12/2022 07:48
Thông báo kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2022
Ngày đăng: 05/12/2022 14:42
Tham gia các nội dung tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest VN 2022
Ngày đăng: 01/12/2022 14:41
Điều chỉnh thời gian công bố kết quả tuyển sinh Hệ thường xuyên đợt 2 năm 2022
Ngày đăng: 30/11/2022 15:02
Mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp đồng phục thể dục sinh viên khóa D22, trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 29/11/2022 15:06
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoá 22 - Năm 2022
Ngày đăng: 22/11/2022 19:51
Thư mời tham dự hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ĐNB trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
Ngày đăng: 16/11/2022 10:45
Thông báo thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 09/11/2022 14:28
KH thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 09/11/2022 14:27
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 04/11/2022 15:13
Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 04/11/2022 15:11
Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ II NH 2022 - 2023
Ngày đăng: 28/10/2022 11:14