}

THÔNG BÁO

Thông báo ghi tên công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021
Ngày đăng: 16/04/2021 10:32
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:38
Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học - Giải pháp phát triển bền vững của các trường địa phương"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:38
Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:37
Mở lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 14/04/2021 15:33
Hội thảo khoa học "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 09/04/2021 15:34
Điều chỉnh mức thu lệ phí đăng kí xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021
Ngày đăng: 09/04/2021 09:02
Thông báo thu nợ học phí
Ngày đăng: 02/04/2021 16:50
Mời tham gia viết bài cho Hội nghị VCCA - VI
Ngày đăng: 31/03/2021 15:53
Hoàn trả tiền chụp ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư tháng 03 năm 2020
Ngày đăng: 31/03/2021 15:40
Thông báo đăng kí học phần học kỳ III năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 31/03/2021 15:37
Thư mời viết bài Hội thảo cấp Trường "Xây dựng đề cương chi tiết học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo"
Ngày đăng: 25/03/2021 16:26
Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày đăng: 23/03/2021 11:37
Thông báo thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày đăng: 23/03/2021 10:29
Điều chỉnh hình thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 19/03/2021 11:02
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp đáp ứng"
Ngày đăng: 19/03/2021 09:10
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc"
Ngày đăng: 17/03/2021 11:02
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 17/03/2021 10:29
Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021
Ngày đăng: 16/03/2021 09:03
Các chương trình tài trợ, hợp tác của Qũy Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021
Ngày đăng: 11/03/2021 16:03
Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 - Năm 2021
Ngày đăng: 02/03/2021 15:13
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam khóa NCS 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 02/03/2021 15:10