KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

TIN TỨC

Hội thảo “Chương trình đào tạo chất lượng cao – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

21/06/2018 17:01 — 2161
Ngày 20/6/2018, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Chương trình đào tạo chất lượng cao – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học là cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy cung cấp những luận chứng khoa học cho việc gắn đào tạo với việc đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bàn về chủ đề “Chương trình đào tạo chất lượng cao – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, hội thảo quy tụ 40 tham luận của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, học viên đến từ các trường đại học thuộc khu vực phía Nam như: trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM), trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, trường Đại học An Giang… Trên cơ sở nội dung các tham luận, Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tham luận có chất lượng đăng kỷ yếu hội thảo; đồng thời 06 tham luận tiêu biểu nghiên cứu về những vấn đề chung, những vấn đề cụ thể về chương trình đào tạo chất lượng cao đã được chọn để trình bày tại hội thảo. Sau đây là tóm lược về 6 tham luận đã trình bày:

Tham luận “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” của nhóm tác giả ThS. Đỗ Thị Ý Nhi và ThS. Huỳnh Công Phượng đã phân tích sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến thị trường lao động hiện nay. Tham luận cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản trị, công tác tổ chức đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

Tham luận “Một số đánh giá về chất lượng đào tạo của chương trình chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay” của ThS. Phan Thị Thanh Hương, trình bày thực trạng chương trình đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam và đã có những đánh giá thực chất về mặt tích cực cũng như hạn chế của chương trình chất lượng cao. Tác giả cũng  đưa ra các giải pháp riêng từ một số trường, nhóm trường có chương trình đào tạo chất lượng cao như: nhóm trường chuyên về khoa học xã hội và nhân văn; nhóm trường luật; nhóm trường kinh tế - tài chính – marketing; nhóm trường khoa học kỹ thuật công nghệ.

Tham luận “Chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao – tiệm cận mục tiêu cốt lõi và giải pháp phù hợp” của TS. Bùi Thị Huệ, tập trung làm rõ những mâu thuẫn phát sinh từ văn bản pháp chế, lý luận về chương trình đào tạo chất lượng cao so với thực tiễn hoạt động đào tạo của một số cơ sở giáo dục trong nước. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất hướng tiếp cận đào tạo chất lượng cao cho ngành giáo dục Tiểu học của trường Đại học Thủ Dầu Một trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tham luận “Sự cần thiết của việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên sư phạm – chương trình chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” của ThS. Nguyễn Thị Lưu An. Tham luận nêu bật vai trò của việc giáo dục thẩm mỹ thông qua âm nhạc giúp sinh viên hình thành kỹ năng sống đẹp của một người công dân, cũng như một người giáo viên toàn diện vừa hồng vừa chuyên trong thời đại mới.

Tham luận “Vấn đề kiểm tra, đánh giá đối với môn “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin” đáp ứng chương trình đào tạo chất lượng cao” của ThS. Nguyễn Thanh Kỳ, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên của bộ môn theo chương trình đào tạo chất lượng cao. Đồng thời, từ kinh nghiệm trong quá trình công tác, tác giả tham luận đã đề xuất một số hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với bộ môn nhằm hạn chế tối đa lối “học vẹt”, thuộc lòng của sinh viên, và chỉ những sinh viên nào thực sự hiểu bài, biết phân tích, so sánh những vấn đề đang học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn thì mới đạt kết quả kiểm tra cao, được công nhận đã tích lũy đủ về lượng và thực hiện được sự thay đổi về chất.

Tham luận “Nâng cao chất lượng ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Thủ Dầu Một trong bối cảnh giáo dục 4.0” của TS. Hoàng Mạnh Dũng đã cung cấp những tác động khách quan đến từng giảng viên trong ngành quản trị kinh doanh, đòi hỏi giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đảm bảo cho sinh viên đủ hành trang về kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo, thích ứng với bối cảnh mới.

Với nội dung phong phú, thiết thực của các báo tham luận, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình chất lượng cao; vấn đề đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy; vấn đề xây dựng các hoạt động hỗ trợ, cố vấn sinh viên; thực hành, thực tập. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất, thiết lập những cơ chế và phương pháp phối hợp phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của mỗi trường đại học trong giai đoạn quốc tế hóa và toàn cầu hóa hiện nay.  

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học là cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy cung cấp những luận chứng khoa học cho việc gắn đào tạo với việc đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển
BBT
 


Bài đăng cùng chủ đề