THÔNG BÁO

KH Tổ chức thảo luận "Nghiên cứu và công bố học thuật"

31/07/2020 14:37 — 285
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Gia hạn thời gian nộp bài tham luận hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"
Ngày đăng: 16/07/2020 15:21
Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác"
Ngày đăng: 16/07/2020 10:05
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020
Ngày đăng: 14/07/2020 15:54
KH Tổ chức hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 06/07/2020 09:34
Mời viết bài tham luận hội thảo khoa học "Trường ĐH với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Ngày đăng: 11/06/2020 10:43
Tham gia viết bài hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"
Ngày đăng: 25/05/2020 16:46
Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020
Ngày đăng: 25/05/2020 16:44
Tuyển chọn tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH,CN trong và ngoài nước 2020
Ngày đăng: 06/04/2020 12:06
Thay đổi địa điểm đón giảng viên ở Tp.HCM
Ngày đăng: 09/03/2020 10:16
Thư mời viết bài hội thảo "Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, NCKH trong các cơ sở đào tạo"
Ngày đăng: 02/03/2020 11:14