THÔNG BÁO

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên, thư ký chương trình đào tạo và thư ký khoa chuyên nghiệp
Ngày đăng: 19/11/2020 16:44
Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay"
Ngày đăng: 26/10/2020 14:42
Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Kết nối nhà trường, đơn vị ươm tạo và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp"
Ngày đăng: 22/10/2020 14:40
Thư mời viết bài hội thảo Friedrich Engels - Nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc
Ngày đăng: 12/10/2020 10:49
Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4)
Ngày đăng: 31/08/2020 16:33
KH Tổ chức thảo luận "Nghiên cứu và công bố học thuật"
Ngày đăng: 31/07/2020 14:37
Gia hạn thời gian nộp bài tham luận hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"
Ngày đăng: 16/07/2020 15:21
Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác"
Ngày đăng: 16/07/2020 10:05
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020
Ngày đăng: 14/07/2020 15:54
KH Tổ chức hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 06/07/2020 09:34
Mời viết bài tham luận hội thảo khoa học "Trường ĐH với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Ngày đăng: 11/06/2020 10:43
Tham gia viết bài hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"
Ngày đăng: 25/05/2020 16:46
Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020
Ngày đăng: 25/05/2020 16:44
Tuyển chọn tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH,CN trong và ngoài nước 2020
Ngày đăng: 06/04/2020 12:06
Thay đổi địa điểm đón giảng viên ở Tp.HCM
Ngày đăng: 09/03/2020 10:16
Thư mời viết bài hội thảo "Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, NCKH trong các cơ sở đào tạo"
Ngày đăng: 02/03/2020 11:14
Hưởng ứng "Tuần lễ mặc Áo dài" từ ngày 2-7/3/2020
Ngày đăng: 27/02/2020 15:30
Chương trình hỗ trợ NCKH và CN từ Tập đoàn Vingroup
Ngày đăng: 06/02/2020 17:47
Gia hạn thời gian nhận báo cáo, đăng ký tham dự Hội nghị Nấm học Toàn quốc lần thứ II
Ngày đăng: 21/10/2019 12:29
Lịch đưa đón CBGV năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 20/08/2019 10:23
Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1
Ngày đăng: 13/08/2019 17:36
Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019
Ngày đăng: 29/07/2019 14:41