THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:38
Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học - Giải pháp phát triển bền vững của các trường địa phương"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:38
Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:37
Hội thảo khoa học "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 09/04/2021 15:34
Mời tham gia viết bài cho Hội nghị VCCA - VI
Ngày đăng: 31/03/2021 15:53
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp đáp ứng"
Ngày đăng: 19/03/2021 09:10
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc"
Ngày đăng: 17/03/2021 11:02
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 17/03/2021 10:29
Các chương trình tài trợ, hợp tác của Qũy Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021
Ngày đăng: 11/03/2021 16:03
Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT"
Ngày đăng: 01/03/2021 16:16
Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 01/03/2021 16:14
Thư mời viết bài hội thảo "Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững lần thứ III" năm 2021
Ngày đăng: 01/03/2021 16:12
Tổ chức Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho GV trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021 16:21
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên, thư ký chương trình đào tạo và thư ký khoa chuyên nghiệp
Ngày đăng: 19/11/2020 16:44
Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay"
Ngày đăng: 26/10/2020 14:42
Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Kết nối nhà trường, đơn vị ươm tạo và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp"
Ngày đăng: 22/10/2020 14:40
Thư mời viết bài hội thảo Friedrich Engels - Nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc
Ngày đăng: 12/10/2020 10:49
Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4)
Ngày đăng: 31/08/2020 16:33
KH Tổ chức thảo luận "Nghiên cứu và công bố học thuật"
Ngày đăng: 31/07/2020 14:37
Gia hạn thời gian nộp bài tham luận hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"
Ngày đăng: 16/07/2020 15:21
Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác"
Ngày đăng: 16/07/2020 10:05
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020
Ngày đăng: 14/07/2020 15:54