THÔNG BÁO

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm (năm học 2020 - 2021)
Ngày đăng: 14/08/2020 10:00
Thu học phí năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 11/08/2020 10:59
Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng: 27/07/2020 15:25
Tuyển dụng viên chức trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020
Ngày đăng: 20/07/2020 09:43
Triển lãm Mỹ thuật Đại học Thủ Dầu Một lần thứ I
Ngày đăng: 16/07/2020 10:03
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ngày đăng: 24/04/2020 16:07
Hoạt động của Trường trong trạng thái phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 24/04/2020 09:41
Thông báo Sử dụng email do Trường cấp cho sinh viên
Ngày đăng: 17/04/2020 09:51
V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng: 16/04/2020 17:03
Quỹ tài trợ NCKH Kurita về Nước và Môi trường năm 2020
Ngày đăng: 13/04/2020 15:22
Bảng phân công trực trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 01/04/2020 08:51
Viên chức, giảng viên làm việc tại nhà
Ngày đăng: 31/03/2020 16:44
Thông báo sắp xếp cho cán bộ viên chức nghỉ phòng ngừa dịch
Ngày đăng: 30/03/2020 14:13
Thư mời viết bài chuyên đề "Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa
Ngày đăng: 23/03/2020 10:53
Tạm hoãn thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, ngày hội khoa học trong năm 2020
Ngày đăng: 23/03/2020 09:51
Sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 17/3/2020
Ngày đăng: 16/03/2020 16:01
Trường hợp SV có anh trai tiếp xúc gián tiếp với người mắc Covid-19
Ngày đăng: 16/03/2020 09:15
KH Tổ chức Ngày hội khoa học Sinh viên - Lần thứ VIII năm 2020
Ngày đăng: 11/03/2020 15:43
Tạm hoãn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 3-2020
Ngày đăng: 11/03/2020 14:53
Tăng cường phòng, chống Covid-19
Ngày đăng: 10/03/2020 09:52
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần IX năm 2020
Ngày đăng: 21/02/2020 15:25
Quỹ Nafosted - Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV năm 2020 đợt II
Ngày đăng: 21/02/2020 15:11