Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
610/QÐ-ÐHTDM 12/05/2020 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Hợp tác Quốc tế
216/ÐHTDM-SÐH 12/05/2020 Xây dựng bài giảng trên E-Learning các học phần đào tạo sau đại học
599/QÐ-ÐHTDM 07/05/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản
204/ÐHTDM-ÐTÐH 06/05/2020 Xây dựng chương trình đào tạo đại học chính quy 2 giai đoạn khóa tuyển sinh 2020
201/ÐHTDM-TC 06/05/2020 Triển khai thực hiện đề án tăng thu nhập cho viên chức, người lao động
42/KH-ÐHTDM 29/04/2020 Kế hoạch triển khai áp dụng thí điểm hệ thống đánh giá năng lực thực hiện-KPIs tại trường Đại học Thủ Dầu Một
195/ÐHTDM-VP 27/04/2020 Điều chỉnh biên chế học kỳ 2 năm học 2019-2020
192/ÐHTDM-VP 24/04/2020 Rà soát đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển Trường
184/ÐHTDM-ÐTÐH 17/04/2020 Đăng ký giảng dạy theo phương thức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams
174/ÐHTDM-ÐTÐH 09/04/2020 Biên chế thời gian của năm học 2020-2021
521/QÐ-ÐHTDM 03/04/2020 Quyết định ủy quyền giải quyết công việc cho Kế toán trưởng
36/KH-ÐHTDM 27/03/2020 Kế hoạch triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến (E-LEARNING)
35/KH-ÐHTDM 27/03/2020 Chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2020
34/KH-ÐHTDM 24/03/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một giai đoạn 2020-2030
146/ÐHTDM-ÐTÐH 23/03/2020 Phân công phụ trách khối ngành chương trình đào tạo 2 giai đoạn
48/ÐHTDM-HÐTr 09/03/2020 Tăng cường phòng, chống Covid-19
46/QÐ-HÐTr 24/02/2020 Một số nhiệm vụ cần thực hiện trước khi triển khai chính sách tiến lương mới
08/QÐ-HÐTr 03/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2030, Lĩnh vực: Hợp tác quốc tế
08/KH-ÐHTDM 31/01/2020 Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
45/ÐHTDM-HÐTr 31/01/2020 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra
03/TB-ÐHTDM 08/01/2020 Thông báo kết luận của lãnh đạo trường tại buổi họp xây dựng chương trình đào tạo hai giai đoạn của khối ngành xã hội nhân văn