Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
1633/QÐ-ÐHTDM 26/10/2020 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng
79/ÐHTDM-HÐTr 16/10/2020 Tiếp tục thực hiện chính sách cấp 100% tiền lương theo hệ số và phụ cấp thêm 1.5 lần mức lương cơ sở hàng tháng cho viên chức đang học tiến sĩ ở nước ngoài
78/ÐHTDM-HÐTr 15/10/2020 Giao nhiệm vụ mở 08 chương trình Đại học, 10 chương trình thạc sĩ và 07 chương trình tiến sĩ trong thời gian tới cho PHT Hoàng Trọng Quyền và PHT Ngô Hồng Điệp
1480/QÐ-ÐHTDM 29/09/2020 Ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học của Trường Đại học Thủ Dầu Một
1410/QÐ-ÐHTDM 18/09/2020 Ban hành Quy trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một
73/ÐHTDM-HÐTr 17/09/2020 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường ngày 14/9/2020
26/QÐ- HÐTr 17/09/2020 Ban hành mức thu nhập đối với từng vị trí việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một
1376/QÐ-ÐHTDM 11/09/2020 Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một
72/ÐHTDM-HÐTr(KH) 11/09/2020 Quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ, mua sản phẩm khoa học công nghệ
24/QÐ-HÐTr(KT) 10/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một
1283/QÐ-ÐHTDM 28/08/2020 Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức
20/QÐ-HÐTr 13/08/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
1221/QÐ-ÐHTDM 12/08/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Sau đại học
19/QÐ-HÐTr 07/08/2020 Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Trường
1211/QÐ-ÐHTDM 06/08/2020 Quyết định thành lập nhóm phụ trách Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT
69/ÐHTDM-HÐTr 06/08/2020 Công văn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường
1172/QÐ-ÐHTDM 31/07/2020 Quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu học viên Sau đại học Trường Đại học Thủ Dầu Một
66/ÐHTDM-HÐTr 30/07/2020 Hoạt động của nhóm chuyên gia nội bộ thuộc Trường
62/ÐHTDM-HÐTr 17/07/2020 Xin ý kiến chỉ đạo và trình ký văn bản
60/KH-ÐHTDM 13/07/2020 Kế hoạch Ứng dụng mô hình mô phỏng trong đào tạo (Giai đoạn 2020 - 2025)
17/QÐ-HÐTr 26/06/2020 Quyết định ban hành định mức số lượng thư ký chương trình đào tạo
862/QÐ-ÐHTDM 16/06/2020 Quyết định thành lập Nhóm chuyên gia nội bộ thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một
54/ÐHTDM - HÐTr 15/06/2020 Một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo sau đại học
14/QÐ-HÐTr 11/06/2020 Quyết định ban hành chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Trường Đại học Thủ Dầu Một
805/QÐ-ÐHTDM 05/06/2020 Quyết định ban hành quy định tổ chức hình thức thi vấn đáp trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020
610/QÐ-ÐHTDM 12/05/2020 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Hợp tác Quốc tế
216/ÐHTDM-SÐH 12/05/2020 Xây dựng bài giảng trên E-Learning các học phần đào tạo sau đại học
599/QÐ-ÐHTDM 07/05/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản
204/ÐHTDM-ÐTÐH 06/05/2020 Xây dựng chương trình đào tạo đại học chính quy 2 giai đoạn khóa tuyển sinh 2020
201/ÐHTDM-TC 06/05/2020 Triển khai thực hiện đề án tăng thu nhập cho viên chức, người lao động
42/KH-ÐHTDM 29/04/2020 Kế hoạch triển khai áp dụng thí điểm hệ thống đánh giá năng lực thực hiện-KPIs tại trường Đại học Thủ Dầu Một
195/ÐHTDM-VP 27/04/2020 Điều chỉnh biên chế học kỳ 2 năm học 2019-2020
192/ÐHTDM-VP 24/04/2020 Rà soát đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển Trường
184/ÐHTDM-ÐTÐH 17/04/2020 Đăng ký giảng dạy theo phương thức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams
174/ÐHTDM-ÐTÐH 09/04/2020 Biên chế thời gian của năm học 2020-2021
521/QÐ-ÐHTDM 03/04/2020 Quyết định ủy quyền giải quyết công việc cho Kế toán trưởng
36/KH-ÐHTDM 27/03/2020 Kế hoạch triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến (E-LEARNING)
35/KH-ÐHTDM 27/03/2020 Chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2020
34/KH-ÐHTDM 24/03/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một giai đoạn 2020-2030
146/ÐHTDM-ÐTÐH 23/03/2020 Phân công phụ trách khối ngành chương trình đào tạo 2 giai đoạn
48/ÐHTDM-HÐTr 09/03/2020 Tăng cường phòng, chống Covid-19
46/QÐ-HÐTr 24/02/2020 Một số nhiệm vụ cần thực hiện trước khi triển khai chính sách tiến lương mới
08/QÐ-HÐTr 03/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2030, Lĩnh vực: Hợp tác quốc tế
08/KH-ÐHTDM 31/01/2020 Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
45/ÐHTDM-HÐTr 31/01/2020 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra
03/TB-ÐHTDM 08/01/2020 Thông báo kết luận của lãnh đạo trường tại buổi họp xây dựng chương trình đào tạo hai giai đoạn của khối ngành xã hội nhân văn
04/QÐ-ÐHTDM 02/01/2020 Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Thủ Dầu Một