Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
01/CTr-ÐHTDM 17/06/2022 Chương trình Chào mừng kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một
74/KH-ÐHTDM 10/06/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư - Tháng 6 năm 2022
05/QÐ-HÐTr(KH) 27/05/2022 QĐ Bổ sung danh mục một số loại công trình, sản phẩm nghiên cứu được quy đổi ra điểm khoa học trong Quy định chế độ làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
211/ÐHTDM-HÐTr(TC) 26/05/2022 Công văn V/v giờ công tác khác
127/ÐHTDM-HÐTr(VP) 23/05/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo trường ngày 18/5/2022
59/KH-ÐHTDM 06/05/2022 Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học, tháng 6/2022
32/TB-ÐHTDM 22/04/2022 Thông báo V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5
199/ÐHTDM-HÐTr(TC) 09/04/2022 Công văn V/v nhu cầu xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đến năm 2025
47/KH-ÐHTDM 05/04/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Đề án đào tạo chuyển đổi số và ra mắt Trung tâm dự báo của Trường Đại học Thủ Dầu Một
48/KH-ÐHTDM 05/04/2022 Kế hoạch tổ chức gặp mặt các bên liên quan trong công tác đào tạo Đại học của Trường Đại học Thủ Dầu Một
463/QÐ-ÐHTDM 05/04/2022 QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công tác sinh viên thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một
441/QÐ-ÐHTDM 29/03/2022 QĐ V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Thư ký khoa/viện và thư ký chương trình đào tạo
39/KH-ÐHTDM 23/03/2022 Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh cho thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2022 tại Trường đại học Thủ Dầu Một
402/QÐ-ÐHTDM 18/03/2022 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một
189/ÐHTDM-HÐTr(SÐH) 18/03/2022 Công văn V/v triển khai một số nhiệm vụ công tác đào tạo sau đại học
02/QÐ-HÐTr 15/03/2022 Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một
190/ÐHTDM-HÐTr(VP) 14/03/2022 Công văn V/v triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận tại Hội nghị Sơ kết HK1 năm học 2021-2022
33/KH-ÐHTDM 09/03/2022 Kế hoạch Tổ chức rà soát hệ thống minh chứng khảo sát toàn trường phục vụ đánh giá ngoài
105/ÐHTDM-VP 08/03/2022 Công văn V/v phòng chống dịch Covid-19 khi học trực tiếp
325/QÐ-ÐHTDM 03/03/2022 QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Thủ Dầu Một
291/QÐ-ÐHTDM 23/02/2022 QĐ V/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành
44/ÐHTDM-VP 21/01/2022 Công văn V/v thực hiện quy chế làm việc và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong Nhà trường
80/QÐ-ÐHTDM 10/01/2022 Quyết định V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng
03/ÐHTDM-VP 06/01/2022 Công văn về việc một số nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022