Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
1472-QÐ19 27/09/2019 Quy chế công tác cố vấn học tập
55-KH-ÐHTDM 28/08/2019 KH nhận hồ sơ nhập học của sinh viên đại học hệ đào tạo thường xuyên, đợt 1 năm 2019
54-KH-ÐHTDM 26/08/2019 KH Tư vấn, hỗ trợ rà soát hồ sơ minh chứng của chuyên gia nhằm phục vụ đánh giá ngoài CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD và ĐT
52-KH-ÐHTDM 21/08/2019 KH Tham gia Giải thưởng "Sinh viên NCKH - Euréka" lần 21 năm 2019
53-KH-ÐHTDM 21/08/2019 KH Tổ chức Cuộc thi SV NCKH năm 2019 - 2020 và xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ ĐHTDM" lần thứ VIII năm 2020
51-KH-ÐHTDM 19/08/2019 KH Khảo sát ý kiến của các bên liên quan năm học 2019 - 2020
523/ÐHTDM-ÐBCL 19/08/2019 Tiến độ thực hiện tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm 2019
50-KH-ÐHTDM 19/08/2019 Viếng NTLS tỉnh Bình Dương, Lễ Khai giảng năm học mới và Ngày hội tân sinh viên khóa 2019
46-KH-ÐHTDM 15/08/2019 KH Tuyển chọn nhân sự cử đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh
47-KH-ÐHTDM 15/08/2019 KH Tuyển chọn nhân sự cử đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Đài Loan
49-KH-ÐHTDM 15/08/2019 Phiếu khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
43-KH-ÐHTDM 09/08/2019 KH Tổ chức buổi chuyên đề phổ biến, thảo luận về phương pháp kiểm tra đánh giá trong thế kỷ 21
42-KH-ÐHTDM 08/08/2019 KH Tổ chức "Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên" năm 2019
40-TB-ÐHTDM 02/08/2019 Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1
490/-ÐHTDM - TC 01/08/2019 Góp ý dự thảo bộ tài liệu hướng dẫn công tác tự đánh giá nhân sự tại các đơn vị thuộc Trường
486/ÐHTDM-ÐBCL 29/07/2019 Tiến độ thực hiện tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm 2019
39-KH-ÐHTDM 26/07/2019 KH Tổ chức triển khai thu thập minh chứng phục vụ kiểm định CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, đợt 1
06/QÐ-HÐTr 02/07/2019 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thủ Dầu Một
07/QÐ-HÐTr 02/07/2019 Quyết định ban hành quy chế quản lý viên chức, người lao động
09/QÐ-HÐTr 02/07/2019 Quyết định ban hành quy chế thực hiện công khai của trường Đại học Thủ Dầu Một
35/TB-ÐHTDM 18/06/2019 Thông báo lịch xe đưa đón cán bộ giảng viên trong hè
925/QÐ-DHTDM 13/06/2019 Quyết định phê duyệt và ban hành "Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Pháp tham chiếu theo khung 6 bậc của Bộ GD&ĐT dành cho sinh viên, học viên của trường ĐHTDM
363/DHTDM-ÐTÐH 07/06/2019 Danh mục học phần đại cương và cơ sở ngành
24/ÐHTDM-HÐTr 10/04/2019 Chuẩn bị cho các sự kiện của Trường trong thời gian tới
205/ÐHTDM-VP 01/04/2019 Chế độ đi công tác bằng máy bay
767-QÐ-ÐHTDM 10/02/2019 Quyết định mức kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở của trường ĐH Thủ Dầu Môyj
05/QÐ-HÐTr 22/01/2019 Quyết định ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong Nhà trường
26/ÐHTDM-ÐT 14/01/2019 Quy định bổ sung việc thỉnh giảng