THÔNG BÁO

Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên
Ngày đăng: 18/08/2019 12:18
KH Đón tân sinh viên và nhập hồ sơ nhập học khóa 2019
Ngày đăng: 16/07/2019 10:02
Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 14/06/2019 14:58
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 (đợt 2) năm học (2018-2019)
Ngày đăng: 14/06/2019 14:57
Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU, khóa thi 14/7/2019
Ngày đăng: 14/06/2019 14:55
Thông báo mở lớp ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học
Ngày đăng: 04/06/2019 15:03
Thông báo gặp gỡ và giải đáp thắc mắc việc đóng học phí của sinh viên
Ngày đăng: 24/05/2019 14:06
Thu học phí bổ sung hệ đại học chính quy năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 20/05/2019 10:48
Thu học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 20/05/2019 10:47
Phát thuốc hỗ trợ sức khỏe mùa thi
Ngày đăng: 08/05/2019 21:06
Thông báo nhận chứng chỉ GDQP-AN của sinh viên đại học khóa 2015-2019
Ngày đăng: 24/04/2019 09:54
Đăng ký, cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú bổ sung (2018 - 2019)
Ngày đăng: 12/03/2019 11:13
Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên HK2 (đợt 2) 2018-2019
Ngày đăng: 19/02/2019 10:30
Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên HK2 (đợt 1) 2018-2019
Ngày đăng: 02/01/2019 10:36
Các kênh nộp tiền vào TK cá nhân và công tác hỗ trợ nộp tiền mặt vào TK
Ngày đăng: 16/12/2018 14:53
Mở lớp học lại các học phần tiếng Anh căn bản (AVCB) cho sinh 2016 trở về trước
Ngày đăng: 05/11/2018 16:14
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên HK1 (đợt 2) năm học 2018-2019
Ngày đăng: 12/10/2018 15:05
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho SV D18
Ngày đăng: 24/09/2018 08:20
Danh sách sinh viên cam kết nộp học phí (theo thông báo 45/TB-ĐHTDM ngày 11/9/2018)
Ngày đăng: 18/09/2018 15:39
Hướng dẫn quy trình đóng học phí tự động qua ngân hàng BIDV bằng hình thức smartbanking
Ngày đăng: 11/09/2018 16:54
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 (2018-2019)
Ngày đăng: 11/09/2018 16:40
Thông báo chọn ngoại ngữ trong chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên năm nhất hệ đại học chính quy năm 2018
Ngày đăng: 22/08/2018 16:21