THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian đóng học phí HK 2 NH 2020-2021
Ngày đăng: 19/01/2021 14:08
Thông báo đóng Bảo hiểm Y tế bổ sung năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 15/01/2021 10:54
Thông báo thu phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 28/12/2020 09:24
Thông báo đóng bảo hiểm năm học 2020 - 2021 (Dành cho sinh viên năm nhất - D20)
Ngày đăng: 01/12/2020 15:11
Điều chỉnh lịch học lớp văn bằng 2 tiếng Anh dành cho cán bộ, giảng viên của Trường
Ngày đăng: 30/11/2020 15:37
Cung cấp trang phục thể dục đối với sinh viên khóa D20
Ngày đăng: 19/11/2020 10:36
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào và tư vấn chương trình ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên đại học chính quy khóa 2020
Ngày đăng: 19/11/2020 10:34
Thông báo đóng bảo hiểm năm học 2020 - 2021(Dành cho sinh viên D17, D18, D19)
Ngày đăng: 28/10/2020 16:09
Gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 23/09/2020 16:16
Nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 16/09/2020 14:52
BIDV - Bình Dương thông báo thay đổi phương án xác thực Smart Banking
Ngày đăng: 16/09/2020 08:48
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ1 (đợt 1) năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 26/08/2020 10:14
Hoàn trả Bảo hiểm y tế cho SV khóa D19 (NH 2019 - 2020)
Ngày đăng: 24/08/2020 08:56
Chiêu sinh các lớp tiếng Hoa
Ngày đăng: 09/07/2020 08:13
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học (2018-2019)
Ngày đăng: 09/07/2020 08:13
Cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra
Ngày đăng: 30/06/2020 08:36
Thời gian đóng học phí học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02/06/2020 10:22
Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2020
Ngày đăng: 02/03/2020 10:14
Mở các học phần ngoại ngữ cho SV khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 02/03/2020 09:20
Thay đổi thời gian đăng ký và thời gian học các học phần Ngoại ngữ không chuyên HK2
Ngày đăng: 02/03/2020 09:19
Gia hạn thời gian đóng học phí đến hết tháng 3/2020
Ngày đăng: 28/02/2020 17:30
Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020
Ngày đăng: 15/02/2020 10:25