THÔNG BÁO

Đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 29/06/2022 09:56
Thông báo về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2021
Ngày đăng: 14/06/2022 15:34
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên D20 và D21.
Ngày đăng: 06/06/2022 16:54
Chi trả học bổng học kỳ I NH 2021 - 2022 cho SV nhận bằng hình thức tiền mặt
Ngày đăng: 06/06/2022 14:28
Thu nợ học phí học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 02/06/2022 09:45
Thông báo về thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên sư phạm
Ngày đăng: 30/05/2022 15:07
Chi trả chế độ chính sách cho SV thuộc diện được hưởng chế độ chính sách xã hội, hỗ trợ chi trả học phí, miễn giảm học phí, học bổng
Ngày đăng: 26/05/2022 10:19
Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022
Ngày đăng: 28/04/2022 09:32
Tổ chức học GDQP-AN cho SV khóa D20, Tháng 5 - tháng 6 năm 2022
Ngày đăng: 25/04/2022 14:01
Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học học kỳ III - năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 06/04/2022 17:10
Gia hạn nhận hồ sơ đăng ký "Hội thi hát Tiếng Anh "TDMU OPEN" Lần thứ IX - năm 2022
Ngày đăng: 31/03/2022 09:00
Đăng ký học phần học kỳ III, năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 11/03/2022 08:35
Thông báo về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào và học Ngoại ngữ không chuyên năm học 2021 – 2022
Ngày đăng: 03/03/2022 10:38
Thông báo thu nợ học phí học kỳ II, Năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 15/02/2022 16:05
Công văn V/v nhận đơn gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
Ngày đăng: 13/01/2022 16:00
Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 10/01/2022 11:50
Thông báo Đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 04/11/2021 11:27
Thông báo về việc thu nợ học phí sinh viên
Ngày đăng: 03/11/2021 16:40
Điều chỉnh chuẩn đầu ra về học phần Kỹ năng xã hội đối với sinh viên Khóa D19 và D20
Ngày đăng: 04/10/2021 15:17
Thông báo lịch học của Tân sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021
Ngày đăng: 29/09/2021 10:25
Điều chỉnh chuẩn đầu ra về học phần Kỹ năng xã hội đối với sinh viên Khóa D19 và D20 trở về sau
Ngày đăng: 17/09/2021 14:45
Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (qua đường bưu điện)
Ngày đăng: 16/07/2021 15:16