THÔNG BÁO

Cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra
Ngày đăng: 30/06/2020 08:36
Thời gian đóng học phí học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02/06/2020 10:22
Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2020
Ngày đăng: 02/03/2020 10:14
Mở các học phần ngoại ngữ cho SV khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 02/03/2020 09:20
Thay đổi thời gian đăng ký và thời gian học các học phần Ngoại ngữ không chuyên HK2
Ngày đăng: 02/03/2020 09:19
Gia hạn thời gian đóng học phí đến hết tháng 3/2020
Ngày đăng: 28/02/2020 17:30
Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020
Ngày đăng: 15/02/2020 10:25
Hoàn trả lệ phí gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ
Ngày đăng: 05/02/2020 11:32
Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU, và tiếng Trung Quốc CPT-TDMU khóa thi 12/01/2020
Ngày đăng: 19/12/2019 15:57
Thông báo chênh lệch học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 13/12/2019 09:42
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 (đợt 1)
Ngày đăng: 29/11/2019 09:16
Thông báo kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào lần 2 năm học 2019-2020
Ngày đăng: 26/11/2019 09:31
Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019
Ngày đăng: 12/11/2019 16:49
Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 05/11/2019 16:42
Hướng dẫn nhập thông tin sinh viên trực tuyến
Ngày đăng: 05/11/2019 09:22
Thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU ngày 24/11/2019
Ngày đăng: 28/10/2019 16:26
Đóng Bào hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn NH 2019-2020
Ngày đăng: 21/10/2019 12:22
Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản BIDV của sinh viên
Ngày đăng: 17/10/2019 09:35
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên (đợt 2)
Ngày đăng: 01/10/2019 15:18
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên
Ngày đăng: 18/08/2019 12:18
KH Đón tân sinh viên và nhập hồ sơ nhập học khóa 2019
Ngày đăng: 16/07/2019 10:02
Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 14/06/2019 14:58