THÔNG BÁO

Điều chỉnh chuẩn đầu ra về học phần Kỹ năng xã hội đối với sinh viên Khóa D19 và D20
Ngày đăng: 04/10/2021 15:17
Thông báo lịch học của Tân sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021
Ngày đăng: 29/09/2021 10:25
Điều chỉnh chuẩn đầu ra về học phần Kỹ năng xã hội đối với sinh viên Khóa D19 và D20 trở về sau
Ngày đăng: 17/09/2021 14:45
Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (qua đường bưu điện)
Ngày đăng: 16/07/2021 15:16
Đăng kí học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 06/07/2021 15:44
Thông báo thay đổi lịch thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 21.1 năm 2021 để bảo đảm an toàn và phòng chống dịch covid-19
Ngày đăng: 08/06/2021 14:32
Thông báo việc giao dịch nộp tiền qua ngân hàng
Ngày đăng: 01/06/2021 15:36
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức học GDQP & AN cho sinh viên khóa D20
Ngày đăng: 31/05/2021 14:33
Học viên hệ thường xuyên nghỉ học ngày 23/5/2021 để tham gia bầu cử
Ngày đăng: 19/05/2021 17:13
Đăng ký lớp Tiếng Anh không chuyên cho sinh viên khóa D20 (chính quy)
Ngày đăng: 19/05/2021 17:12
Điều chỉnh thời gian cung cấp minh chứng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II
Ngày đăng: 19/05/2021 17:11
Kéo dài thời gian đăng ký sơ tuyển cuộc thi TEC.2021 đến 31/5
Ngày đăng: 19/05/2021 17:10
Thực hiện dạy học số trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 14/05/2021 21:23
Tổ chức học GDQP&AN cho sinh viên D20 đợt 2
Ngày đăng: 14/05/2021 21:21
Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021
Ngày đăng: 04/05/2021 15:21
Thông báo thu nợ học phí
Ngày đăng: 02/04/2021 16:50
Hoàn trả tiền chụp ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư tháng 03 năm 2020
Ngày đăng: 31/03/2021 15:40
Thông báo đăng kí học phần học kỳ III năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 31/03/2021 15:37
THỜI GIAN ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU KỲ NGHỈ TẾT TÂN SỬU
Ngày đăng: 18/02/2021 11:58
Gia hạn thời gian đóng học phí HK 2 NH 2020-2021
Ngày đăng: 19/01/2021 14:08
Thông báo đóng Bảo hiểm Y tế bổ sung năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 15/01/2021 10:54
Thông báo thu phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 28/12/2020 09:24