THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ II NH 2022 - 2023
Ngày đăng: 28/10/2022 11:14
Hoãn thời gian đăng ký học phần Học kỳ II cho đến khi có thông báo mới
Ngày đăng: 17/10/2022 17:55
Đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên, HK 1 (NH 2022 - 2023)
Ngày đăng: 24/08/2022 16:00
Thông báo thu học phí năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 27/07/2022 10:07
Lịch thi và danh sách kiểm tra Năng lực tiếng Anh đầu vào đợt 2 - NH 2021-2022
Ngày đăng: 20/07/2022 15:47
Đăng ký học phần bổ sung NH 2022 - 2023
Ngày đăng: 20/07/2022 14:47
Xét tuyển đợt 2 Đại học chính quy năm 2022 (hình thức học bạ, tuyển thẳng, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM)
Ngày đăng: 18/07/2022 21:56
Chọn ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào NH 2021 - 2022 (đợt 2) cho SV D20 - D21
Ngày đăng: 04/07/2022 15:43
Đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 29/06/2022 09:56
Thông báo về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2021
Ngày đăng: 14/06/2022 15:34
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên D20 và D21.
Ngày đăng: 06/06/2022 16:54
Chi trả học bổng học kỳ I NH 2021 - 2022 cho SV nhận bằng hình thức tiền mặt
Ngày đăng: 06/06/2022 14:28
Thu nợ học phí học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 02/06/2022 09:45
Thông báo về thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên sư phạm
Ngày đăng: 30/05/2022 15:07
Chi trả chế độ chính sách cho SV thuộc diện được hưởng chế độ chính sách xã hội, hỗ trợ chi trả học phí, miễn giảm học phí, học bổng
Ngày đăng: 26/05/2022 10:19
Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022
Ngày đăng: 28/04/2022 09:32
Tổ chức học GDQP-AN cho SV khóa D20, Tháng 5 - tháng 6 năm 2022
Ngày đăng: 25/04/2022 14:01
Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học học kỳ III - năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 06/04/2022 17:10
Gia hạn nhận hồ sơ đăng ký "Hội thi hát Tiếng Anh "TDMU OPEN" Lần thứ IX - năm 2022
Ngày đăng: 31/03/2022 09:00
Đăng ký học phần học kỳ III, năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 11/03/2022 08:35
Thông báo về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào và học Ngoại ngữ không chuyên năm học 2021 – 2022
Ngày đăng: 03/03/2022 10:38
Thông báo thu nợ học phí học kỳ II, Năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 15/02/2022 16:05