THÔNG BÁO

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản BIDV của sinh viên
Ngày đăng: 17/10/2019 09:35
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên (đợt 2)
Ngày đăng: 01/10/2019 15:18
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên
Ngày đăng: 18/08/2019 12:18
KH Đón tân sinh viên và nhập hồ sơ nhập học khóa 2019
Ngày đăng: 16/07/2019 10:02
Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 14/06/2019 14:58
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 (đợt 2) năm học (2018-2019)
Ngày đăng: 14/06/2019 14:57
Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU, khóa thi 14/7/2019
Ngày đăng: 14/06/2019 14:55
Thông báo mở lớp ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học
Ngày đăng: 04/06/2019 15:03
Thông báo gặp gỡ và giải đáp thắc mắc việc đóng học phí của sinh viên
Ngày đăng: 24/05/2019 14:06
Thu học phí bổ sung hệ đại học chính quy năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 20/05/2019 10:48
Thu học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 20/05/2019 10:47
Phát thuốc hỗ trợ sức khỏe mùa thi
Ngày đăng: 08/05/2019 21:06
Thông báo nhận chứng chỉ GDQP-AN của sinh viên đại học khóa 2015-2019
Ngày đăng: 24/04/2019 09:54
Đăng ký, cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú bổ sung (2018 - 2019)
Ngày đăng: 12/03/2019 11:13
Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên HK2 (đợt 2) 2018-2019
Ngày đăng: 19/02/2019 10:30
Thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên HK2 (đợt 1) 2018-2019
Ngày đăng: 02/01/2019 10:36
Các kênh nộp tiền vào TK cá nhân và công tác hỗ trợ nộp tiền mặt vào TK
Ngày đăng: 16/12/2018 14:53
Mở lớp học lại các học phần tiếng Anh căn bản (AVCB) cho sinh 2016 trở về trước
Ngày đăng: 05/11/2018 16:14
Thông báo đăng ký học ngoại ngữ không chuyên HK1 (đợt 2) năm học 2018-2019
Ngày đăng: 12/10/2018 15:05
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho SV D18
Ngày đăng: 24/09/2018 08:20
Danh sách sinh viên cam kết nộp học phí (theo thông báo 45/TB-ĐHTDM ngày 11/9/2018)
Ngày đăng: 18/09/2018 15:39
Hướng dẫn quy trình đóng học phí tự động qua ngân hàng BIDV bằng hình thức smartbanking
Ngày đăng: 11/09/2018 16:54