THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 23/09/2020 16:16
Nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 16/09/2020 14:52
BIDV - Bình Dương thông báo thay đổi phương án xác thực Smart Banking
Ngày đăng: 16/09/2020 08:48
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ1 (đợt 1) năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 26/08/2020 10:14
Hoàn trả Bảo hiểm y tế cho SV khóa D19 (NH 2019 - 2020)
Ngày đăng: 24/08/2020 08:56
Chiêu sinh các lớp tiếng Hoa
Ngày đăng: 09/07/2020 08:13
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học (2018-2019)
Ngày đăng: 09/07/2020 08:13
Cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra
Ngày đăng: 30/06/2020 08:36
Thời gian đóng học phí học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02/06/2020 10:22
Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2020
Ngày đăng: 02/03/2020 10:14
Mở các học phần ngoại ngữ cho SV khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 02/03/2020 09:20
Thay đổi thời gian đăng ký và thời gian học các học phần Ngoại ngữ không chuyên HK2
Ngày đăng: 02/03/2020 09:19
Gia hạn thời gian đóng học phí đến hết tháng 3/2020
Ngày đăng: 28/02/2020 17:30
Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020
Ngày đăng: 15/02/2020 10:25
Hoàn trả lệ phí gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ
Ngày đăng: 05/02/2020 11:32
Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU, và tiếng Trung Quốc CPT-TDMU khóa thi 12/01/2020
Ngày đăng: 19/12/2019 15:57
Thông báo chênh lệch học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 13/12/2019 09:42
Đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 (đợt 1)
Ngày đăng: 29/11/2019 09:16
Thông báo kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào lần 2 năm học 2019-2020
Ngày đăng: 26/11/2019 09:31
Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019
Ngày đăng: 12/11/2019 16:49
Mở các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước
Ngày đăng: 05/11/2019 16:42
Hướng dẫn nhập thông tin sinh viên trực tuyến
Ngày đăng: 05/11/2019 09:22