THÔNG BÁO - VĂN BẢN PHÁP QUY

Thi tuyển kết hợp xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 24.1 năm 2024
Ngày đăng: 05/06/2024 16:18
Tuyển sinh Khoá học Kỹ năng thiết kế vi mạch nâng cao
Ngày đăng: 05/06/2024 09:06
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển kết hợp thi tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024
Ngày đăng: 31/05/2024 15:13
Thông báo danh sách ứng viên được miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024
Ngày đăng: 31/05/2024 15:12
Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2024
Ngày đăng: 17/05/2024 16:31
Thông báo hướng dẫn quy trình xét tuyển đại học chính quy năm 2024
Ngày đăng: 17/05/2024 16:30
Thông báo thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2024
Ngày đăng: 17/05/2024 16:29
Tuyển sinh đại học chính quy: Xét tuyển sớm bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2024
Ngày đăng: 23/04/2024 16:33
Xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2024
Ngày đăng: 29/03/2024 09:11
Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2024 (Liên thông, Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học)
Ngày đăng: 28/03/2024 17:35
Kế hoạch tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024
Ngày đăng: 26/03/2024 16:14
Thông báo Phương án Tuyển sinh năm 2024
Ngày đăng: 14/03/2024 11:17
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024
Ngày đăng: 12/03/2024 14:53
Tổ chức lớp học bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 24.1 năm 2024
Ngày đăng: 24/01/2024 15:47
Quyết định công nhận ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoá 23 năm 2023
Ngày đăng: 01/12/2023 16:40
Kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2023
Ngày đăng: 30/11/2023 09:11
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 23 năm 2023
Ngày đăng: 24/11/2023 10:15
Thi tuyển kết hợp xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 năm 2023
Ngày đăng: 08/11/2023 15:27
Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển kết hợp thi tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoá 23 năm 2023
Ngày đăng: 26/10/2023 15:11
Danh sách ứng viên được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoá 23 năm 2023
Ngày đăng: 26/10/2023 15:09
Xét tuyển bổ sung vào đại học chính quy năm 2023
Ngày đăng: 06/09/2023 15:11
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT 2023
Ngày đăng: 22/08/2023 17:00