THÔNG BÁO

Mở lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 14/04/2021 15:33
Điều chỉnh mức thu lệ phí đăng kí xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021
Ngày đăng: 09/04/2021 09:02
Điều chỉnh hình thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 19/03/2021 11:02
Tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021
Ngày đăng: 16/03/2021 09:03
Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 - Năm 2021
Ngày đăng: 02/03/2021 15:13
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam khóa NCS 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 02/03/2021 15:10
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021 16:37
Tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021 14:50
KH tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021
Ngày đăng: 22/02/2021 15:10
Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam năm 2020
Ngày đăng: 12/01/2021 08:45
Phúc khảo bài thi tự luận kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 17/12/2020 10:18
Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 8 (đợt 2) năm 2020
Ngày đăng: 17/12/2020 10:18
Công bố điểm thi tuyển và xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học, Đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 14/12/2020 15:41
Kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên - đợt 2
Ngày đăng: 11/12/2020 11:59
Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam năm 2020
Ngày đăng: 03/12/2020 11:05
KH tổ chức thi tuyển Sau đại học khóa 8 (đợt 2) năm 2020
Ngày đăng: 24/11/2020 16:45
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học Khóa 8 (đợt 2) năm 2020
Ngày đăng: 19/11/2020 10:35
Danh sách miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh cao học (khóa 8), đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 19/11/2020 10:33
Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 8 (đợt 2) năm 2020
Ngày đăng: 16/11/2020 09:07
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ hệ thường xuyên đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 09/11/2020 11:00
Xét tuyển bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2020
Ngày đăng: 22/10/2020 15:54
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật kinh tế
Ngày đăng: 12/10/2020 09:55