THÔNG BÁO

Thông báo Thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023
Ngày đăng: 09/06/2023 17:26
Tuyển sinh đại học chính quy 2023
Ngày đăng: 04/04/2023 17:05
Thông báo kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2022
Ngày đăng: 05/12/2022 14:42
Điều chỉnh thời gian công bố kết quả tuyển sinh Hệ thường xuyên đợt 2 năm 2022
Ngày đăng: 30/11/2022 15:02
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoá 22 - Năm 2022
Ngày đăng: 22/11/2022 19:51
Thông báo thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 09/11/2022 14:28
KH thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 09/11/2022 14:27
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 04/11/2022 15:13
Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022
Ngày đăng: 04/11/2022 15:11
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy (theo phương thức xét điểm thi THPT 2022)
Ngày đăng: 15/09/2022 14:44
Điểm chuẩn (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Ngày đăng: 08/08/2022 14:28
Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Việt Nam Khóa 22.1 năm 2022
Ngày đăng: 29/07/2022 16:49
Mã số các phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng: 18/07/2022 21:59
Tổ chức xét tuyển NCS ngành Lịch sử Việt Nam, Khóa 22.1 - năm 2022
Ngày đăng: 13/07/2022 09:55
Điểm chuẩn của trúng tuyển của phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM năm 2022 hệ đại học chính quy
Ngày đăng: 04/07/2022 15:45
Thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2022
Ngày đăng: 04/07/2022 15:41
Điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Ngày đăng: 30/06/2022 17:05
Thay đổi lịch thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022
Ngày đăng: 24/05/2022 14:10
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Phối hợp với trường Đoàn Lý Tự Trọng)
Ngày đăng: 19/04/2022 07:53
Điều chỉnh tổ chức lớp học bổ túc kiến thức và ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ Sau đại học, Khoá 22 - Năm 2022
Ngày đăng: 18/04/2022 18:15
Tuyển sinh trình độ cao đẳng liên thông lên đại học
Ngày đăng: 15/03/2022 17:39
Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng đại học 2022 từ ngày 8/3/2022 đến ngày 10/8/2022
Ngày đăng: 07/03/2022 14:52