THÔNG BÁO

Thông báo Xử lí các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của cán bộ lãnh đạo

20/06/2017 16:02 — 10888
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thông báo tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2018 “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”
Ngày đăng: 24/09/2018 10:14
Thư mời viết bài hội thảo "Du lịch Bình Dương - Nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững"
Ngày đăng: 24/09/2018 08:12
Phân công nhiệm vụ làm Cố vấn học tập các ngành đào tạo
Ngày đăng: 20/09/2018 14:25
Thông báo Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 21 với chủ đề "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển"
Ngày đăng: 11/09/2018 14:58
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học"
Ngày đăng: 11/09/2018 14:56
Thư mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Ngày đăng: 22/08/2018 16:19
Thư mời viết bài hội thảo về bảo vệ và xử lý nước
Ngày đăng: 14/08/2018 15:05
Thông báo v/v tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH tỉnh Bình Dương 2018 (đợt 1)
Ngày đăng: 11/08/2018 11:46
Thông báo số 2 về việc gia hạn nhận bài hội thảo "Khởi nghiệp của sinh viên ngoài sư phạm"
Ngày đăng: 10/07/2018 16:09
Thông báo Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018
Ngày đăng: 29/05/2018 11:09