KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

THÔNG BÁO

Thông tư mới về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

06/04/2018 16:11 — 7325
TẢI VỀ FILE PDF
Ngày 12/3/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT về Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chứng danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Mời quý vị theo dõi.

Thông báo khác