VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
Ngày đăng: 16/07/2021 10:09
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để thực hiện việc sàng lọc phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 05/07/2021 22:47
THÔNG BÁO về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời qua đường bưu điện (đợt tháng 6/2021)
Ngày đăng: 19/06/2021 09:38
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên
Ngày đăng: 07/06/2021 15:15
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 31/05/2021 22:38
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 12/05/2021 17:18
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 09:37
Thông báo V/v nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 08/01/2021 18:01
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2017-2021
Ngày đăng: 04/12/2020 14:34
THÔNG BÁO V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 10/2020)
Ngày đăng: 28/10/2020 17:29
Thông báo V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng - Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 03/10/2020 08:54
THÔNG BÁO V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 6/2020)
Ngày đăng: 24/06/2020 14:54
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng - Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - bằng tốt nghiệp chính thức - đợt tốt nghiệp tháng 06/2020
Ngày đăng: 18/06/2020 16:21
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 02/2020
Ngày đăng: 27/04/2020 16:09
THÔNG BÁO V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 3/2020)
Ngày đăng: 24/04/2020 17:18
Thông báo V/v hoãn tổ chức cấp bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 02 và tháng 03/2020) để phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 01/04/2020 10:35
Thông báo V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 02/2020
Ngày đăng: 27/02/2020 08:25
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2016-2020
Ngày đăng: 06/12/2019 10:25
Thông báo về hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp (bổ sung) đối với sinh viên đại học khóa 2015 – 2019
Ngày đăng: 16/08/2019 16:57
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 6/2019
Ngày đăng: 02/08/2019 17:08
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt tháng 6/2019
Ngày đăng: 02/08/2019 16:58
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Đợt tháng 6/2019
Ngày đăng: 11/06/2019 17:59