VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Ghi chú:
1. Chọn loại văn bằng hoặc chứng chỉ cần tra cứu.
2. Nhập thông tin tương ứng vào các trường, nhiều thông tin sẽ cho kết quả chính xác hơn.
3. Nhập vào ô ngày sinh với dạng dd/mm/yyyy. Ví dụ: 01/01/1990