THÔNG BÁO

Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1

13/08/2019 17:36 — 5541
TẢI VỀ FILE PDF
1. Đơn vị đăng cai tổ chức:
- Đại học Thủ Dầu Một
- Đại học Việt - Nhật

2. Đơn vị phối hợp:
- Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Tôn Đức Thắng
- Trung tâm Tính toán Tp.HCM

3. Thời hạn nhận đăng ký và tóm tắt báo cáo: đến hết ngày 1/9/2019 
Nộp qua email: hpc_conf@vju.ac.vn

4. Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: 15/9/2019

5. Thông tin liên hệ
- TS. Trần Văn Trung, ĐH Thủ Dầu Một: 0913.622767
- TS. Đặng Thanh Tú, ĐH Việt Nhật : 0903.251759


Thông báo khác

Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ thông minh trong CN 4.0, TP thông minh và phát triển bền vững Stais năm 2023"
Ngày đăng: 20/04/2023 09:04
Thông báo hoàn trả tiền mua bảo hiểm y tế đợt 2 năm 2022 cho sinh viên không có tài khoản ngân hàng
Ngày đăng: 04/04/2023 16:28
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐNB - Lần 1 năm 2023"
Ngày đăng: 27/03/2023 11:24
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Trường ĐH địa phương - 25 xây dựng và trưởng thành: Thực trạng và kiến nghị"
Ngày đăng: 23/02/2023 09:15
Thư mời tham dự hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ĐNB trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
Ngày đăng: 16/11/2022 10:45
Thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần 3 năm 2022"
Ngày đăng: 24/10/2022 15:06
Thư mời viết bài tham luận "Toán học và ứng dụng" - năm 2023
Ngày đăng: 06/10/2022 14:54
Mời viết bài hội thảo "Tối ưu điều khiển các hệ thống tự động hóa và cơ điện tử"
Ngày đăng: 28/09/2022 13:28
Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 17/06/2022 08:57
Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0"
Ngày đăng: 13/06/2022 16:32