THÔNG BÁO

Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1

13/08/2019 17:36 — 5002
TẢI VỀ FILE PDF
1. Đơn vị đăng cai tổ chức:
- Đại học Thủ Dầu Một
- Đại học Việt - Nhật

2. Đơn vị phối hợp:
- Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Tôn Đức Thắng
- Trung tâm Tính toán Tp.HCM

3. Thời hạn nhận đăng ký và tóm tắt báo cáo: đến hết ngày 1/9/2019 
Nộp qua email: hpc_conf@vju.ac.vn

4. Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: 15/9/2019

5. Thông tin liên hệ
- TS. Trần Văn Trung, ĐH Thủ Dầu Một: 0913.622767
- TS. Đặng Thanh Tú, ĐH Việt Nhật : 0903.251759


Thông báo khác

Thư mời tham dự hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ĐNB trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
Ngày đăng: 16/11/2022 10:45
Thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần 3 năm 2022"
Ngày đăng: 24/10/2022 15:06
Thư mời viết bài tham luận "Toán học và ứng dụng" - năm 2023
Ngày đăng: 06/10/2022 14:54
Mời viết bài hội thảo "Tối ưu điều khiển các hệ thống tự động hóa và cơ điện tử"
Ngày đăng: 28/09/2022 13:28
Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 17/06/2022 08:57
Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0"
Ngày đăng: 13/06/2022 16:32
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
Ngày đăng: 07/06/2022 13:54
Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới"
Ngày đăng: 24/05/2022 14:09
Thư mời viết bài tham luận "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
Ngày đăng: 23/05/2022 14:56
Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp"
Ngày đăng: 16/05/2022 09:12