THÔNG BÁO

Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1

13/08/2019 17:36 — 2463
TẢI VỀ FILE PDF
1. Đơn vị đăng cai tổ chức:
- Đại học Thủ Dầu Một
- Đại học Việt - Nhật

2. Đơn vị phối hợp:
- Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Tôn Đức Thắng
- Trung tâm Tính toán Tp.HCM

3. Thời hạn nhận đăng ký và tóm tắt báo cáo: đến hết ngày 1/9/2019 
Nộp qua email: hpc_conf@vju.ac.vn

4. Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: 15/9/2019

5. Thông tin liên hệ
- TS. Trần Văn Trung, ĐH Thủ Dầu Một: 0913.622767
- TS. Đặng Thanh Tú, ĐH Việt Nhật : 0903.251759


Thông báo khác

Lịch đưa đón CBGV năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 20/08/2019 10:23
Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019
Ngày đăng: 29/07/2019 14:41
Lịch đưa đón CBGV trong hè
Ngày đăng: 18/06/2019 10:29
Thư mời viết bài hội thảo "Vai trò của đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ
Ngày đăng: 24/05/2019 16:29
Thư mời viết bài hội thảo "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Ngày đăng: 03/04/2019 11:07
Thư mời viết bài hội thảo "Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ
Ngày đăng: 28/03/2019 15:39
Hỗ trợ công tác tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 19.1 năm 2019 (Bổ sung)
Ngày đăng: 07/03/2019 16:59
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH và phát triển công nghệ cấp Tỉnh năm 2019
Ngày đăng: 07/03/2019 16:58
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong các thập niên đầu thế kỷ 21"
Ngày đăng: 16/01/2019 15:07
Tuyển sinh đi học tại Hung - Ga - Ri năm 2019
Ngày đăng: 24/12/2018 08:47