THÔNG BÁO

Hội thảo "Máy tính hiệu năng cao cho NCKH và ứng dụng thực tiễn" - Thông báo số 1

13/08/2019 17:36 — 4628
TẢI VỀ FILE PDF
1. Đơn vị đăng cai tổ chức:
- Đại học Thủ Dầu Một
- Đại học Việt - Nhật

2. Đơn vị phối hợp:
- Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM
- Đại học Tôn Đức Thắng
- Trung tâm Tính toán Tp.HCM

3. Thời hạn nhận đăng ký và tóm tắt báo cáo: đến hết ngày 1/9/2019 
Nộp qua email: hpc_conf@vju.ac.vn

4. Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: 15/9/2019

5. Thông tin liên hệ
- TS. Trần Văn Trung, ĐH Thủ Dầu Một: 0913.622767
- TS. Đặng Thanh Tú, ĐH Việt Nhật : 0903.251759


Thông báo khác

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp"
Ngày đăng: 16/05/2022 09:12
Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Viễn Cảnh Đông Nam Bộ" Lần 3 năm 2022
Ngày đăng: 16/05/2022 09:10
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IX về Nghệ thuật và Nhân văn 2022 (ICOAH 2022)
Ngày đăng: 04/05/2022 14:09
Thông báo gia hạn nhận bài tham luận và thay đổi ngày tổ chức Hội thảo khoa học "Hội thảo lần thứ nhất về Công nghệ vật liệu và ứng dụng năm 2022"
Ngày đăng: 04/05/2022 09:06
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới"
Ngày đăng: 30/03/2022 16:46
Gia hạn nhận bài tham luận hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới"
Ngày đăng: 28/03/2022 14:48
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cách cuộc CMCN 4.0"
Ngày đăng: 16/03/2022 14:23
Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo "Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế"
Ngày đăng: 11/03/2022 08:37
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế: Thiết kế vật liệu tính toán Châu Á, năm 2022
Ngày đăng: 03/03/2022 15:27
Kế hoạch tập huấn sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống tính toán hiệu năng cao
Ngày đăng: 03/03/2022 15:27