Công văn V/v hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ

02/08/2023 10:40 — 807
TẢI VỀ FILE PDF

Văn bản - Quy định khác

Quyết định số 951/QĐ-ĐHTDM ngày 10/06/2021 về việc Miễn các học phần ngoại ngữ không chuyên và chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên quốc tế
Ngày đăng: 10/10/2021 16:08
Quyết định số 1686/QĐ-ĐHTDM ngày 03/11/2020 về việc phê duyệt mẫu phôi bằng giáo dục đại học
Ngày đăng: 03/11/2020 14:56
Quyết định số 1560/QĐ-ĐHTDM ngày 11/10/2019 về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra theo học chế tín chỉ cho sinh viên đại học hệ chính quy và thường xuyên (từ khóa tuyển sinh 2019)
Ngày đăng: 15/10/2019 14:24
Quyết định số 1482/QĐ-ĐHTDM về việc Hợp nhất chuẩn đầu ra cho sinh viên bậc cao đẳng, đại học hệ chính quy và thường xuyên đào tạo theo học chế tín chỉ từ khóa 2018 trở về trước
Ngày đăng: 15/10/2019 14:23
V/v xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; thống nhất chuẩn đầu ra
Ngày đăng: 09/04/2018 08:51
Thay đổi hình thức công nhận kết quả học tập môn học giáo dục thể chất
Ngày đăng: 04/10/2017 16:29
Quy định quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 01/08/2017 09:30
Văn bản số 149/ĐHTDM-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Quy định về chuẩn đầu ra cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy và thường xuyên ban hành theo Quyết định 1862/QĐ-ĐHTDM ngày 21/11/2016
Ngày đăng: 11/05/2017 09:35
Quyết định 1862/QĐ-ĐHTDM ngày 21/11/2016 ban hành Quy định chuẩn đầu ra cho học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy và thường xuyên đào tạo theo học chế tín chỉ
Ngày đăng: 11/05/2017 09:31
Các quy trình về quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ
Ngày đăng: 05/01/2017 15:06