Danh sách học viên được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 18/7/2020 (theo Quyết định 1205/QĐ-ĐHTDM ngày 05/8/2020)

12/08/2020 07:56 — 1016
TẢI VỀ FILE PDF

Tin học khác