Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để phòng chống dịch bệnh

31/05/2021 22:38 — 932
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc, biện pháp phòng chống dịch, Tổ Văn bằng chứng chỉ thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên từ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên/học viên vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên bản tin này hoặc liên hệ số điện thoại 0274.3840230 để được hướng dẫn.


Tổ Văn bằng chứng chỉ

Thông báo khác

Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
Ngày đăng: 16/07/2021 10:09
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để thực hiện việc sàng lọc phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 05/07/2021 22:47
THÔNG BÁO về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời qua đường bưu điện (đợt tháng 6/2021)
Ngày đăng: 19/06/2021 09:38
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên
Ngày đăng: 07/06/2021 15:15
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 12/05/2021 17:18
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 09:37
Thông báo V/v nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 08/01/2021 18:01
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2017-2021
Ngày đăng: 04/12/2020 14:34
THÔNG BÁO V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 10/2020)
Ngày đăng: 28/10/2020 17:29
Thông báo V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng - Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 03/10/2020 08:54