Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên

07/06/2021 15:15 — 1715
Tổ Văn bằng chứng chỉ thông báo phát bằng tốt nghiệp trở lại cho sinh viên, học viên như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 

Từ ngày 08/6/2021 nhận tại Khu tự học - Tầng trệt dãy B vào Thứ 3 hàng tuần (buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30), trong đó:

- Sinh viên các khoa: Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ nhận bằng vào buổi sáng; sinh viên các khoa/Viện còn lại nhận vào buổi chiều.
- Học viên cao học nhận theo sơ đồ thời gian đã được Viện Đào tạo Sau đại học thông báo.


2. Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên, học viên chấp hành các quy định sau:

- Đi đúng thời gian đã được phân bổ nêu tại Mục 1.

- Luôn đeo khẩu trang; thực hiện nguyên tắc 5K;
- Giữ khoảng cách an toàn giữa người với người; trước và sau khi nhận bằng không tụ tập trong khuôn viên trường.

Tổ Văn bằng chứng chỉThông báo khác

Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
Ngày đăng: 16/07/2021 10:09
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để thực hiện việc sàng lọc phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 05/07/2021 22:47
THÔNG BÁO về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời qua đường bưu điện (đợt tháng 6/2021)
Ngày đăng: 19/06/2021 09:38
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 31/05/2021 22:38
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 12/05/2021 17:18
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 09:37
Thông báo V/v nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 08/01/2021 18:01
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2017-2021
Ngày đăng: 04/12/2020 14:34
THÔNG BÁO V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 10/2020)
Ngày đăng: 28/10/2020 17:29
Thông báo V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng - Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 03/10/2020 08:54