Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên

07/06/2021 15:15 — 4500
Tổ Văn bằng chứng chỉ thông báo phát bằng tốt nghiệp trở lại cho sinh viên, học viên như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 

Từ ngày 08/6/2021 nhận tại Khu tự học - Tầng trệt dãy B vào Thứ 3 hàng tuần (buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30), trong đó:

- Sinh viên các khoa: Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ nhận bằng vào buổi sáng; sinh viên các khoa/Viện còn lại nhận vào buổi chiều.
- Học viên cao học nhận theo sơ đồ thời gian đã được Viện Đào tạo Sau đại học thông báo.


2. Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên, học viên chấp hành các quy định sau:

- Đi đúng thời gian đã được phân bổ nêu tại Mục 1.

- Luôn đeo khẩu trang; thực hiện nguyên tắc 5K;
- Giữ khoảng cách an toàn giữa người với người; trước và sau khi nhận bằng không tụ tập trong khuôn viên trường.

Tổ Văn bằng chứng chỉThông báo khác

THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt xét tháng 05/2024)
Ngày đăng: 30/05/2024 10:49
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt xét tháng 03/2024)
Ngày đăng: 28/03/2024 11:40
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP (Đợt cấp bằng tháng 3/2024)
Ngày đăng: 27/03/2024 14:58
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt cấp bằng tháng 3/2024)
Ngày đăng: 15/03/2024 09:52
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 12/2023)
Ngày đăng: 09/01/2024 08:43
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 11/2023)
Ngày đăng: 21/11/2023 10:16
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 10/2023)
Ngày đăng: 12/10/2023 17:16
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 6/2023)
Ngày đăng: 07/07/2023 15:22
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 5/2023)
Ngày đăng: 31/05/2023 17:04
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, đợt tốt nghiệp tháng 3/2023
Ngày đăng: 07/04/2023 11:10