Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên

07/06/2021 15:15 — 4246
Tổ Văn bằng chứng chỉ thông báo phát bằng tốt nghiệp trở lại cho sinh viên, học viên như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 

Từ ngày 08/6/2021 nhận tại Khu tự học - Tầng trệt dãy B vào Thứ 3 hàng tuần (buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30), trong đó:

- Sinh viên các khoa: Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ nhận bằng vào buổi sáng; sinh viên các khoa/Viện còn lại nhận vào buổi chiều.
- Học viên cao học nhận theo sơ đồ thời gian đã được Viện Đào tạo Sau đại học thông báo.


2. Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên, học viên chấp hành các quy định sau:

- Đi đúng thời gian đã được phân bổ nêu tại Mục 1.

- Luôn đeo khẩu trang; thực hiện nguyên tắc 5K;
- Giữ khoảng cách an toàn giữa người với người; trước và sau khi nhận bằng không tụ tập trong khuôn viên trường.

Tổ Văn bằng chứng chỉThông báo khác

THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 6/2023)
Ngày đăng: 07/07/2023 15:22
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 5/2023)
Ngày đăng: 31/05/2023 17:04
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, đợt tốt nghiệp tháng 3/2023
Ngày đăng: 07/04/2023 11:10
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 3/2023)
Ngày đăng: 14/03/2023 08:58
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2019-2023 (D19)
Ngày đăng: 10/03/2023 15:50
THÔNG BÁO V/v kiểm tra thông tin in bằng thạc sĩ, tiến sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 12/2022)
Ngày đăng: 22/12/2022 10:07
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 6/2022
Ngày đăng: 06/07/2022 15:23
THÔNG BÁO về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 6/2022)
Ngày đăng: 21/06/2022 10:39
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2018-2022
Ngày đăng: 18/04/2022 17:31
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 3/2022
Ngày đăng: 18/04/2022 17:19