Thông báo V/v hoãn tổ chức cấp bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 02 và tháng 03/2020) để phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020 10:35 — 1213
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, cán bộ viên chức Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ làm việc tại nhà từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, đồng thời hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Vì vậy, Tổ Văn bằng chứng chỉ thông báo đến các sinh viên, học viên cao học về việc hoãn tổ chức cấp bằng tốt nghiệp chính thức vào giữa tháng 04/2020. Thời gian tổ chức cấp bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo sau khi có chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ.

Sinh viên, học viên cao học theo dõi thông báo tiếp theo tại Website Trường vào mục:  Văn bằng-chứng chỉ / Thông báo.


Tổ Văn bằng chứng chỉ

Thông báo khác

Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
Ngày đăng: 16/07/2021 10:09
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để thực hiện việc sàng lọc phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 05/07/2021 22:47
THÔNG BÁO về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời qua đường bưu điện (đợt tháng 6/2021)
Ngày đăng: 19/06/2021 09:38
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên
Ngày đăng: 07/06/2021 15:15
Thông báo về việc tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên/học viên để phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 31/05/2021 22:38
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 12/05/2021 17:18
Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 3/2021
Ngày đăng: 15/03/2021 09:37
Thông báo V/v nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 09/2020
Ngày đăng: 08/01/2021 18:01
Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - an ninh của sinh viên đại học khóa 2017-2021
Ngày đăng: 04/12/2020 14:34
THÔNG BÁO V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 10/2020)
Ngày đăng: 28/10/2020 17:29