Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ (tháng 12/2022)

22/12/2022 09:59 — 780
TẢI VỀ FILE PDF
Học viên kiểm tra thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính) trong Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Nếu có sai sót, phản hồi ngay về Tổ Văn bằng chứng chỉ (điện thoại: 0274.3840.230, email: vanbang_chungchi@tdmu.edu.vn) đến hết ngày 30/12/2022 để điều chỉnh. Sau thời điểm này, Tổ VBCC sẽ chốt thông tin để in bằng tốt nghiệp.


Công nhận tốt nghiệp khác