Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ (tháng 6/2022)

20/06/2022 09:00 — 744
TẢI VỀ FILE PDF
Sinh viên, học viên vui lòng kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp (họ tên, ngày sinh, giới tính, xếp loại) trong quyết định dưới đây. Nếu có sai sót, phản hồi ngay về Tổ Văn bằng chứng chỉ (ĐT: 0274.3840.230, email: vanbang_chungchi@tdmu.edu.vn) đến hết ngày 30/6/2022 để điều chỉnh. Sau thời điểm này, Tổ VBCC sẽ chốt thông tin để in bằng tốt nghiệp và không thể chỉnh sửa.

Tổ VBCC./.

Công nhận tốt nghiệp khác