Danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2017-2021 (tháng 6/2021)

18/06/2021 09:32 — 6021
TẢI VỀ FILE PDF
Sinh viên, học viên vui lòng kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp (họ tên, ngày sinh, giới tính, xếp loại) trong quyết định dưới đây. Nếu có sai sót, phản hồi ngay về Tổ Văn bằng chứng chỉ (ĐT: 0274.3840.230, email: vanbang_chungchi@tdmu.edu.vn) đến hết ngày 25/6/2021 để điều chỉnh. Sau thời điểm này, Tổ VBCC sẽ chốt thông tin để in bằng tốt nghiệp và không thể chỉnh sửa.

Tổ VBCC./.

Công nhận tốt nghiệp khác