Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 21 theo Quyết định 1243/QĐ-ĐHTDM ngày 28/8/2019

25/08/2019 09:57 — 1154
TẢI VỀ FILE PDF

Bồi dưỡng nghiệp vụ khác

Danh sách học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý mầm non năm học 2020-2021 (Quyết định 663/QĐ-ĐHTDM ngày 22/4/2021)
Ngày đăng: 25/04/2021 16:27
Danh sách học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2020-2021 (Quyết định 662/QĐ-ĐHTDM ngày 22/4/2021)
Ngày đăng: 25/04/2021 16:24
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 24 (Quyết định 203/QĐ-ĐHTDM ngày 22/01/2021)
Ngày đăng: 26/01/2021 15:37
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 23 theo Quyết định 1705/QĐ-ĐHTDM ngày 09/11/2020
Ngày đăng: 15/11/2020 10:22
Danh sách học viên được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 23 theo Quyết định 1180/QĐ-ĐHTDM ngày 31/7/2020
Ngày đăng: 07/08/2020 09:46
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 14 theo Quyết định 1179/QĐ-ĐHTDM ngày 31/7/2020
Ngày đăng: 07/08/2020 09:44
Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học & trung học cơ sở khóa 22 theo Quyết định 549/QĐ-ĐHTDM ngày 20/4/2020
Ngày đăng: 25/04/2020 10:07
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 13 theo Quyết định 473/QĐ-ĐHTDM ngày 17/3/2020
Ngày đăng: 22/03/2020 10:06
Danh sách học viên được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 22, năm 2019 theo Quyết định 1793/QĐ-ĐHTDM ngày 25/11/2019
Ngày đăng: 30/11/2019 10:02
Danh sách học viên được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 21, năm 2019 theo Quyết định 1213/QĐ-ĐHTDM ngày 23/8/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 15:47