THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (tiếp theo) - Phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021

02/08/2021 14:17 — 3400
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác