THÔNG BÁO

Thông báo Trúng tuyển Tuyển sinh đại học hệ thường xuyên khóa 12 năm 2017

12/01/2018 10:13 — 5540
TẢI VỀ FILE PDF
Lưu ý: Thời gian nhận giấy báo nhập học từ ngày 18/01/2018 đến ngày 20/01/2018

Thông báo khác