THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 23 năm 2023

24/11/2023 10:15 — 1156
TẢI VỀ FILE PDF
Ứng viên tra cứu kết quả tại link: https://tdmu.edu.vn/ketquaSDH


Thông báo khác