THÔNG BÁO

Tham gia hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần X

24/02/2023 16:38 — 1112
TẢI VỀ FILE PDF
Vui lòng xem và tải các biểu mẫu đính kèm:
1. Kế hoạch thực hiện hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần X
2. Thể lệ hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần X
3. Mẫu phiếu đăng ký dự thi
4. Mẫu bản mô tả giải pháp dự thi
5. Mẫu giấy xác nhận về hiệu quả của việc áp dụng thực tiễn đề tài

Thông báo khác