THÔNG BÁO

Thông báo tham gia cuộc thi "Design Thinking – Open Innovation Tư duy thiết kế - Đổi mới sáng tạo mở Thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở năm 2023"

27/03/2023 14:32 — 2281
TẢI VỀ FILE PDF
- Phiếu thông tin dự thi Bảng 1 cho SV (tải tại đây)
- Phiếu điền thông tin được trích từ Google Form (tải tại đây)Thông báo khác