THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Chính phủ Liên bang Nga dành cho các bậc đào tạo: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập

29/12/2021 16:15 — 600
TẢI VỀ FILE PDF
Công văn này và các văn bản có liên quan đến chương trình học bổng được đăng tải tại website: http://www.snvbinhduong.gov.vn (Trong mục Thông tin chỉ đạo điều hành)
Các văn bản đính kèm: 
1. /hinh/thuvien/taptin/CV_1920_signed.pdf
2. /hinh/thuvien/taptin/Kem_CV_1920_TB_1295_BGDDT_PDF.pdf


Thông báo khác