THÔNG BÁO

Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 17/6/2017

12/06/2017 08:55 — 3953
TẢI VỀ FILE PDF
* Đối tượng
Sinh viên được công nhận và trao bằng tốt nghiệp thuộc các khóa sau:
- Đại học chính quy khóa 2013 - 2017
- Cao đẳng chính quy khóa 2014 - 2017
- Đại học vừa học vừa làm khóa 2013 - 2017
- Đại học vừa học vừa làm liên thông từ cao đẳng khóa 2015 - 2017 
- Đại học vừa học vừa làm liên thông từ trung cấp khóa 2014 - 2017 
- Cao đẳng chính quy liên thông từ trung cấp khóa 2015 - 2017
- Các sinh viên trong danh sách bổ sung từ các khóa trước

* Thời gian và địa điểm
- Phần nghi lễ tốt nghiệp: từ 7h00 ngày 17/6/2017, tại Hội trường 1
- Phần nghi thức phát bằng: từ 8h30 ngày 17/6/2017, tại Hội trường 1 và 2 (theo khoa)

Kế hoạch chi tiết, vui lòng xem văn bản đính kèm.

Thông báo khác