THÔNG BÁO

Thông báo về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (qua đường bưu điện)

16/07/2021 15:16 — 5563
TẢI VỀ FILE PDF
Vui lòng vào link sau để đăng ký nhận bản sao bằng tốt nghiệp qua đường bưu điện:
https://forms.gle/aZCeEYFmYfrVQzyQA

Thông báo khác