THÔNG BÁO

Thông báo v/v nhận thẻ BHYT SV năm nhất D17 (3 tháng cuối năm 2017)

13/10/2017 17:09 — 3063
Đã có thẻ BHYT 03 tháng cuối năm 2017 của SV năm nhất (khóa D17). Đề nghị Ban cán sự các lớp khóa D17 cử đại diện đến nhận thẻ BHYT phát cho sinh viên.
** Nơi nhận:
Văn phòng Đoàn trường - Hội SV (dãy I3) từ ngày 16/10/2017-20/10/2017, giờ hành chính.
** Lưu ý:
- SV cần thẻ BHYT gấp để khám chữa bệnh có thể đến nhận trực tiếp.
- SV có đóng BHYT nhưng không có thẻ hoặc có sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT: liên hệ phòng Công tác Sinh viên để được bổ sung/ điều chỉnh.
 

Thông báo khác