THÔNG BÁO

Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT cho SV năm nhất D17

11/10/2017 15:11 — 3307

1.Danh sách sv được hoàn trả Bảo hiểm Y tế qua tài khoản ( đợt 1)
– SV kiểm tra thông tin, nếu có sai sót liên hệ trực tiếp phòng CTSV trước ngày 10/10/2017 để được điều chỉnh.– Sau ngày 10/10/2017, Nhà trường sẽ tiến hành hoàn trả tiền Bảo hiểm Y tế cho sinh viên thông qua tài khoản như danh sách đã niêm yết.dshoantrabhytquatk
2.Danh sách SV được hoàn trả BHYT nhưng chưa có tài khoản ngân hàng
– Nhà trường sẽ hoàn trả tiền ngay sau khi sinh viên đã có thẻ sinh viên tích hợp tài khoản ngân hàng
dssvhoantrabhytchuacotk
3.Sinh viên nộp hồ sơ hoàn trả trễ hạn.
– Danh sách sẽ được đăng tải vào cuối tháng 10/2017.Thông báo khác