THÔNG BÁO

Thông báo Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho SV khóa 2017 (hết hạn đăng ký 20/01/2018)

10/01/2018 08:33 — 6848
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác