THÔNG BÁO

Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí học kỳ II (NH 2017-2018)

22/01/2018 09:16 — 6972
TẢI VỀ FILE PDF
Trường Đại học Thủ Dầu Một vừa ban hành văn bản số 99/ĐHTDM-ĐT về Thời gian hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đối với sinh viên chính quy và thường xuyên. Theo đó:

- Thời hạn cuối đóng học phí HK II (NH 2017-2018) đối với sinh viên chính quy17h ngày 4/3/2018

- Thời hạn cuối đóng học phí HK II (NH 2017-2018) đối với sinh viên thường xuyên17h ngày 31/3/2018 (không tính khóa mới tuyển sinh 30,31/3/2018 đã đóng học phí trước khi nhập học).

- Cách thức đóng học phí: đóng trực tiếp tại BP Kế toán - Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Thủ Dầu Một (cổng 1).

Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ, sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên nào không hoàn thành nghĩa vụ học phí thì toàn bộ thời khóa biểu cá nhân của sinh viên sẽ tự động hủy bỏ, không được tham gia kiểm tra kết thúc học phần những môn đã bị hủy đăng ký,...

Vui lòng xem văn bản đầy đủ bên dưới.

Thông báo khác