THÔNG BÁO

Những thông tin quan trọng về việc học Ngoại ngữ không chuyên và Giáo dục thể chất, sinh viên cần biết

20/10/2017 10:02 — 25606
TẢI VỀ FILE PDF
Ngày 19/10/2017, Trường ĐH Thủ Dầu Một ban hành văn bản số 575/ĐHTDM-HC về Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018, trong đó, sinh viên (SV) lưu ý những điểm sau:

1. Về ngoại ngữ không chuyên

- SV tự tích lũy 12 tín chỉ ngoại ngữ không chuyên;
- SV tự chọn 1 trong 3 ngoại ngữ là Anh, Pháp, Trung;
- SV chủ động đăng ký lịch học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐH Thủ Dầu Một.

2. Về giáo dục thể chất

- Thời lượng môn học học: SV học 70 tiết, gồm:
(1) Phần lý thuyết:  học 30 tiết, học tập trung theo lớp lớn;
(2) Phần tập luyện (thực hành): SV chọn một trong hai cách là đăng ký tập luyện tại Trường có giáo viên hướng dẫn hoặc tập luyện tại các câu lạc bộ và nộp giấy xác nhận, phiếu thu tiền để chứng minh việc tập luyện.

- Đánh giá kết quả học môn giáo dục thể chất: đạt hoặc không đạt; không đánh giá bằng điểm số.

Vui lòng xem chi tiết toàn bộ văn bản chỉ đạo để nắm rõ thông tin.

Thông báo khác