THÔNG BÁO

Hoàn trả Bảo hiểm y tế cho SV khóa D19 (NH 2019 - 2020)

24/08/2020 08:56 — 6595
TẢI VỀ FILE PDF
- Danh sách sinh viên được hoàn trả Bảo hiểm y tế theo hình thức chuyển khoản (xem tại đây)
Danh sách sinh viên được hoàn trả Bảo hiểm y tế theo hình thức nhận tiền mặt (xem tại đây)

Thông báo khác