THÔNG BÁO

Đóng Bào hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn NH 2019-2020

21/10/2019 12:22 — 2404
TẢI VỀ FILE PDF
1.   Đối tượng:
-Sinh viên D19 chưa đóng BHYT đầu năm học (xem danh sách trên website http://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn  mục Bảo hiểm)
-Sinh viên D18, D17, D16KTR, D16XD.
-Sinh viên D16 tốt nghiệp tháng 12/2019: không phải đóng.
2.   Mức đóng:
-Bảo hiểm Y tế -bắt buộc: 322.000 đồng (thời hạn sử dụng: từ 1/1/2020 đến 31/12/2020)
-Bảo hiểm Tai nạn- tự nguyện: 120.000 đồng (thời hạn sử dụng: 1 năm, kể từ ngày đóng)
3.    Thời gian: theo lịch phân bổ như sau
STT Khoa Ngày đóng
1 Sư phạm 4/11
2 Ngoại ngữ 5/11
3 Kĩ thuật công nghệ 6/11
4 Kinh tế 7/11, 8/11
5 Kiến trúc,  Xã hội nhân văn 11/11
6 Khoa học quản lý 12/11
7 Khoa học tự nhiên 13/11
4.   Địa điểm đóng: tại phòng Công tác sinh viên ( dãy I2, tầng trệt)
** Lưu ý:
- D17, D18:  Đem theo thẻ sinh viên khi đóng BHYT. Nếu năm 2019 không tham gia BHYT tại trường: Phải cung cấp được mã số BHXH.
- D19 phải mang theo thẻ BHYT cũ hoặc cung cấp được mã số BHXH.
- Đóng theo đúng lịch phân bổ để tránh tình trạng quá tải
- Sinh viên có thẻ BHYT đối tượng khác (HN, CN, DK, DN…) còn hạn sử dụng: sẽ có hướng dẫn sau.
- Giữ lại thẻ cũ được cấp năm 2018/2019 để tiếp tục sử dụng cho năm 2020.
- Không có BHYT: Sẽ bị kỷ luật theo quy định.
** Cách tra cứu mã số BHXH và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: xem trên website http://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn ( mục Bảo hiểm)

Thông báo khác