THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên cam kết nộp học phí (theo thông báo 45/TB-ĐHTDM ngày 11/9/2018)

18/09/2018 15:39 — 4834
TẢI VỀ FILE PDF
SV thực hiện đóng học phí theo thông báo 45/TB-ĐHTDM, các SV có nộp đơn nhưng không có tên liên hệ trực tiếp phòng CTSV

Thông báo khác