KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

THÔNG BÁO

Thư mời viết bài hội thảo "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ"

04/12/2018 09:24 — 4391
TẢI VỀ FILE PDF
  • Thời gian tổ chức dự kiến: 26/4/2019
  • Thời hạn nhận bài: trước 15/3/2019
  • Liên hệ: ThS Nguyễn Lê Hải Hà -  Khoa Kinh tế, trường ĐH Thủ Dầu Một - Đt: 0977075745.
Vui lòng xem thông tin chi tiết trong văn bản đính kèm.

Thông báo khác

Thư mời viết bài hội thảo "Xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ thích ứng cách mạng công nghiệp lần thứ 4(CMCN 4.0)"
Ngày đăng: 05/12/2018 15:30
Thư mời viết bài hội thảo "Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một"
Ngày đăng: 04/12/2018 09:21
Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế về kỹ thuật và khoa học hệ thống (ICSSE 2019)
Ngày đăng: 06/11/2018 11:07
Thành lập Hội đồng khoa khoa Ngoại ngữ
Ngày đăng: 06/11/2018 11:06
Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 -2019
Ngày đăng: 06/11/2018 11:05
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Đồng chí Hà Huy Giáp và đồng chí Phạm Xuân Ẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước"
Ngày đăng: 06/11/2018 11:03
Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 2 "Phân tích nội dung đa phương tiện và nhận dạng"
Ngày đăng: 06/11/2018 11:00
Ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng cho Trưởng phòng Đào tạo sau đại học
Ngày đăng: 01/11/2018 09:59
Thực hiện quy chế làm việc
Ngày đăng: 01/11/2018 09:57
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia "Cải cách hành chính ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong doanh nghiệp ngân hàng"
Ngày đăng: 26/10/2018 15:58