THÔNG BÁO

Thư mời viết bài hội thảo "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ"

04/12/2018 09:24 — 25668
TẢI VỀ FILE PDF
  • Thời gian tổ chức dự kiến: 26/4/2019
  • Thời hạn nhận bài: trước 15/3/2019
  • Liên hệ: ThS Nguyễn Lê Hải Hà -  Khoa Kinh tế, trường ĐH Thủ Dầu Một - Đt: 0977075745.
Vui lòng xem thông tin chi tiết trong văn bản đính kèm.

Thông báo khác