THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ lõi trong cuộc CMCN 4.0 vào sản xuất và Thành phố thông minh"

28/04/2021 14:42 — 2793
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực tiễn các nước và gợi ý cho Việt Nam"
Ngày đăng: 22/04/2024 10:16
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Hội thảo quốc tế lần thứ 14 về "Quản lý và Công nghệ Xanh (IFGTDM)", năm 2024 (The 14th International Forum on Green Technology and Management, 2024)
Ngày đăng: 16/04/2024 09:57
Ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024
Ngày đăng: 14/04/2024 15:46
Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học Quốc gia "Ứng dụng công nghệ thông minh trong công nghiệp 4.0, Thành phố thông minh và phát triển bền vững"
Ngày đăng: 11/04/2024 08:12
Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học "Chiến lược phát triển hoạt động khoa học và công nghệ đối với trường đại học định hướng ứng dụng"
Ngày đăng: 05/04/2024 16:06
Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ” Lần 2 năm 2024
Ngày đăng: 02/02/2024 16:33
Thư mời viết bài hội thảo “Phát triển hoạt động đào tạo sau đại học của trường Đại học Thủ Dầu Một”
Ngày đăng: 22/12/2023 15:53
Thông báo hội thảo Quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy"
Ngày đăng: 19/12/2023 11:01
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Mô hình và mô phỏng theo hướng dữ liệu các quá trình gia công chế tạo (DaMaS 2023)"
Ngày đăng: 14/09/2023 12:57
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia "Giải pháp thiết kế kiến trúc và kỹ thuật công nghệ thông minh cho công trình công cộng trong đô thị"
Ngày đăng: 28/06/2023 09:03