THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên trung học phổ thông"

14/12/2021 08:48 — 1329
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thông báo về việc tổ chức hội thảo "Pháp luật thương mại dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:07
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:05
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Cộng đồng các tôn giáo Nam bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:03
Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh bình thường mới"
Ngày đăng: 13/01/2022 15:01
Hội thảo "Phát huy vai trò và nâng cao năng lực đội ngũ Doanh nhân Tp.HCM"
Ngày đăng: 16/12/2021 09:20
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 07/12/2021 15:30
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới"
Ngày đăng: 07/12/2021 15:25
Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực" do trường Đại học Tân Trào tổ chức
Ngày đăng: 02/12/2021 15:00
Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945 - 1975)" do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức
Ngày đăng: 22/11/2021 09:17
Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn"
Ngày đăng: 28/10/2021 09:23