Giới thiệu

THÀNH TÍCH

1. Giai đoạn từ năm 1992 – 2009

* Nhà trường

- Huân chương lao động: hạng Ba năm 1997; hạng nhì năm 2002

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 59 cá nhân

- Huy chương vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc: 01 cá nhân
- Nhà giáo ưu tú: 02

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 07 (05 cá nhân)
- Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Nội vụ: 04 (01 cá nhân )

- Bằng khen của Bộ GD-ĐT tặng cho đơn vị, tập thể và cá nhân: 52

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh và cơ sở: 390 lượt CBGV đạt danh hiệu

- Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho đơn vị, tập thể, cá nhân: 181

- Giấy khen của Sở GD-ĐT và các Sở, Ban khác của Tỉnh: 328

* Công đoàn

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn và kỷ niệm chung: 14

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam: 08 (cá nhân 05)

- Cờ thi đua do Liên đoàn Lao động Tỉnh trao tặng: 02

- Bằng khen của Công đoàn GDViệt Nam và LĐLĐ Tỉnh: 138

- Ngoài ra còn nhiều Giấy khen của Công đoàn Giáo dục Tỉnh

* Đoàn thanh niên

           - Huân chương lao động hạng ba: 01
           - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 cá nhân
           - Huy chương vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của TW Đoàn: 05
           - Kỷ niệm chương và Huy chương danh dự của TW Đoàn: 03
           - Cờ thi đua của Trung ương Đoàn: 02
           - Bằng khen của Trung ương Đoàn: 02
           - Bằng khen của Trung ương HLHTN: 01
           - Bằng khen của UBND Tỉnh: 06
           - Bằng khen của Tỉnh Đoàn: 09
           - Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7: 01

2. Giai đoạn từ năm 2009 đến nay

* Nhà trường

- Huân chương lao động hạng nhất: 01

- Bằng khen của Bộ Công an: 03

- Bằng khen của UBND Tỉnh: 05

* Đoàn Thanh niên

- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương: 05

- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Tây Ninh: 02

- Bằng khen của UBND tỉnh Đăk Nông: 01

- Bằng khen của Trung ương Đoàn : 01

- Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên: 05

- Bằng khen của Tỉnh đoàn Bình Dương: 05

- Bằng khen của Tỉnh đoàn Tây Ninh: 02