Không gian TDMU

Hệ thống phòng thực hành
Tiện ích phục vụ ăn uống
Hội trường - phòng họp
Khu tự học
Thư viện
Khu vui chơi - sân bãi