TIN TỨC

“Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay”

27/05/2022 17:13 — 1028
Đó là chủ đề hội thảo khoa học sáng nay do trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo góp phần sơ kết, đánh giá dưới góc độ khoa học về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 27/5/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay”. Được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, hội thảo đã quy tụ 48 bài tham luận của các nhà khoa học từ 28 cơ quan, đơn vị giáo dục trong cả nước, đó là: ĐH Nguyễn Huệ, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, ĐH Nội vụ Hà Nội – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, ĐH Đà Lạt, ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Cảnh sát nhân dân, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện An ninh nhân dân, Trường Sĩ quan Đặc công, ĐH,Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Quảng Bình, CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Cảnh sát nhân dân II, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Đồng Nai,Tỉnh đoàn Bến Tre,…

Trong phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng trường ĐH THủ Dầu Một ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng, là kết tinh trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. “Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh, lương tâm và khí phách của thời đại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu; một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời. Tư tưởng, đạo đức phong cách của Người là giá trị tinh thần quý giá của toàn Đảng, toàn dân tộc” – TS Nguyễn Quốc Cường khẳng định.

Để khắc họa và làm sâu sắc thêm giá trị, ý nghĩa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, hội thảo đã lắng nghe 06 tham luận của các tác giả. Cụ thể, TS. Lê Quang Cần – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai trình bày tham luận “Việt Nam khát vọng phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, ThS. Hà Tiến Linh - Học viện An ninh nhân dân với tham luận “Nhận diện và phê phán những quan điểm sai trái, chống phá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, TS. Nguyễn Mậu Hùng – trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với tham luận “Tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò người thầy”; TS. Lương Thy Cân – trường ĐH Thủ Dầu Một trình bày tham luận “Một góc nhìn về “dĩ bất biến ứng vạn biến” mà Hồ Chí Minh vận dụng sau cách mạng tháng Tám năm 1945”, TS. Lê Trung Kiên - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái phủ nhận tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ThS. Hoàng Mạnh Cườngtrường ĐH Nguyễn Huệ trình bày tham luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên sự vận dụng của Đảng ta nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Trao đổi về chủ đề hội thảo, các tác giả tham luận và đại biểu tham dự đều khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc Việt Nam. Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vô cùng thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân Việt Nam luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã và đang tích cực học tập và làm theo Người, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Người từng mong muốn.

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, hội thảo đã quy tụ 48 bài tham luận của các nhà khoa học từ 28 cơ quan, đơn vị giáo dục trong cả nước

TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng trường ĐH THủ Dầu Một phát biểu nêu bật những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc

ThS. Phan Thanh Bằng phát biểu đề dẫn hội thảo

TS. Nguyễn Mậu Hùng – trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trình bày tham luận tại hội thảo

Các đại biểu tham gia theo hình thức trực tuyến trao đổi ý kiến về chủ đề của hội thảo

Chủ đề hội thảo khoa học sáng nay do trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
BBT


Bài đăng cùng chủ đề

Nền tảng WISE-IoT Platform cho phát triển ứng dụng AIoT 12/07/2024 3:15:02 PM — 174
Ngày 12/07/2024, tại Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (BIIC) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với trường Đại học Việt - Đức, trường Đại học Bình Dương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nền tảng WISE-IoT Platform cho phát triển ứng dụng AIoT”.
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp đối với tăng, ni cư trú và hoạt động tôn giáo ngoài tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương” 12/07/2024 11:49:13 AM — 195
Ngày 11/7/2024, tại Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp đối với tăng, ni cư trú và hoạt động tôn giáo ngoài tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
Chuyển đổi số và Tăng trưởng xanh – Cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 01/07/2024 4:08:01 PM — 239
Là một diễn đàn khoa học do trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức nhằm trao đổi những vấn đề thời sự về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ và cả nước, hội thảo “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh: Cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương” cung cấp những nhìn nhận đầy đủ, toàn diện và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
Giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực tiễn các nước và gợi ý cho Việt Nam 21/06/2024 6:36:45 PM — 726
Là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi c kinh nghiệm về đào tạo bậc đại học; đồng thời tìm kiếm các giải pháp về chính sách phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam và tỉnh Bình Dương.
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ số, công nghệ 4.0 cho tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ 20/06/2024 11:48:58 PM — 670
Một diễn đàn khoa học kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trí tuệ AI cùng trao đổi, thảo luận và tìm kiếm các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ số, công nghệ 4.0 cho tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ.
Tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học 22/03/2024 4:38:38 PM — 880
Là chủ đề diễn đàn khoa học do trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với trường Đại học West Visayas State (Philipines) tổ chức vào ngày 22/03/2024. Hội thảo thu hút sự tham gia, trao đổi của nhiều nhà khoa học, diễn giả nghiên cứu, triển khai những ứng dụng AI trong nước và quốc tế trong phát triển hoạt động khoa học giáo dục đại học.
Công nghệ chế tạo màng cellulose sinh học làm giấy bao gói thực phẩm từ nước quả dừa khô 01/02/2024 3:45:12 PM — 882
Sáng ngày 01/02/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức hội thảo khoa học “Công nghệ chế tạo màng cellulose sinh học làm giấy bao gói thực phẩm từ nước quả dừa khô” với sự tham dự của hơn 50 đại biểu theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Các khía cạnh khác nhau của văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc 31/01/2024 5:28:46 PM — 793
Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc diễn ra trong hai ngày 31/1 và 01/02/2024, hội thảo “Các khía cạnh khác nhau của văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc” do trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với các trường đại học Hàn Quốc, trường đại học Nhật Bản tổ chức.
Giải pháp phát triển bền vững ngành gỗ tỉnh Bình Dương trong bối cảnh kinh tế xanh 26/01/2024 2:14:41 PM — 1095
Là chủ đề tọa đàm khoa học do Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức vào ngày 24/01/2024, thu hút sự tham gia, trao đổi của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ thuộc khu vực Nam Bộ.
Phát triển hoạt động đào tạo sau đại học của trường ĐH Thủ Dầu Một 26/01/2024 8:19:26 AM — 1073
Sáng ngày 25/01/2024, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức hội thảo “Phát triển hoạt động đào tạo sau đại học của trường Đại học Thủ Dầu Một. Tham dự và đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học của trường có bà Trương Thị Bích Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Về phía trường Đại học Thủ Dầu Một có TS. Đoàn Ngọc Xuân – Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Bành Quốc Tuấn – Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học, đại diện các đơn vị chức năng, cùng hơn 100 nhà khoa học, cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên tham dự và đóng góp tham luận cho hội thảo.