LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

25/08/2017 17:01 — 1725
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 35 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)
 

                I.  HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 28/8/2017
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần  
 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
 
Sân cờ
   
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp học Lớp cao cấp chính trị đến hết ngày 30/8/2017 (cả ngày)
 
  Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
   
Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa cho sinh viên hệ chính quy năm I từ ngày 28/8 – 01/9/2017 (theo Kế hoạch số 54/KH-ĐHTDM ngày 24/7/2017).
 
 
Hội trường 1 và
 Hội trường 2
7 giờ 30  
Hiệu trưởng dự Khai mạc chương trình tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu theo AUN-QA” (Chương trình tập huấn từ ngày 28/8 – 30/8/2017)
 
 - Trưởng khoa, phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo và trưởng, phó bộ môn các khoa;
 - Trợ lý phụ trách công tác xây dựng chuẩn đầu ra của các khoa.
 - Hội trường 2  (sáng ngày 28/8);
- Phòng F3.101 (chiều ngày 28/8 và cả ngày 29/8-30/8)
7 giờ 30  
Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền báo cáo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa (các buổi sáng, từ ngày 28/8 – 01/9/2017)
 
  Hội trường 1 và 
Hội trường 2
Thứ tư, ngày 30/8/2017
8 giờ 00
(dời lại 10 giờ 00 sáng cùng ngày)
 
Hiệu trưởng tiếp và làm việc với Trường Đại học Hannam (Hàn Quốc) trao đổi về việc hỗ trợ thành lập bộ môn tiếng Hàn
 
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Hợp tác quốc tế;
 - Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ.
Phòng khách
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Lớp tập huấn Kỹ thuật soạn thảo văn bản  
 - Viên chức làm việc tại khối hành chính và hành chính khoa (theo công văn số 460/ĐHTDM-HC ngày 21/8/2017)
 
Phòng họp 4
(chuyển sang phòng E3.101)
14 giờ 00 (MỚI) Hiệu trưởng chủ trì làm việc với nhóm nghiên cứu đề tài “Sinh kế dân nghèo và công cuộc giảm nghèo tại tỉnh Bình Dương” - Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài  Phòng khách
15 giờ 00 (MỚI) Hiệu trưởng nghe báo cáo kết quả chương trình tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu theo AUN-QA” Cùng dự:
- Trưởng các phòng: Đào tạo đại học; Đảm bảo chất lượng.
Phòng F3.101
Thứ năm, ngày 31/8/2017
13 giờ 00  
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022
 
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội sinh viên;
- Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
- Đại biểu được phân bổ của các tổ công đoàn.
Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 01/9/2017
9 giờ 00  
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Chương trình Hội quân – Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 do Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức
 
 Cùng dự :
 - Bí thư Đoàn trường
Nhà hát Công viên văn hóa Thanh Lễ
9 giờ 00 (MỚI)
Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự họp Chi bộ Phòng ban 2
 
  Phòng họp 3
14 giờ 00 (MỚI)
Hiệu trưởng nghe Trung tâm Ngoại ngữ báo cáo Đề án ngoại ngữ không chuyên
 
 - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
- Lãnh đạo các trung tâm: Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin ;
 - Lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc ;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng ;
 - Viện trưởng Viện Phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 2
 
                  II.  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 28/8/2017
       
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 25  tháng 8 năm 2017
                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                           TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                   
 
 
                                                                 Lê Nguyễn Xuân Lan