LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

04/08/2017 16:26 — 1596
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 32 (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)
 

                I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 07/8/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Hành chính – Luật  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Khoa học, Công tác sinh viên;
 -  Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Hành chính – Luật.
Phòng I2.110
9 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền tiếp và làm việc với Viện John von Neumann (JVN) và Khu Công nghệ phần mềm (ITPark) thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM trao đổi về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học  - Trưởng các phòng: Khoa học, Đào tạo đại học; Đào tạo sau đại học;
 - Lãnh đạo các khoa: Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử, Kinh tế, Khoa học tự nhiên;
 - Viện trưởng Viện phát triển chất lượng đào tạo;
 - Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Phòng họp 2
10 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai chương trình tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu theo AUN-QA.  - Trưởng các khoa;
 - Các thành phần trong Ban tổ chức theo kế hoạch 48/KH - ĐHTDM ngày 06/06/2017
Phòng họp 4
14 giờ 00 Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nghe Trung tâm Ngoại ngữ báo cáo Đề án Ngoại ngữ không chuyên  - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử;
 - Giám đốc các trung tâm: Ngoại ngữ, Thông tin – Thư viện, Công nghệ thông tin.
Phòng khách
Thứ ba, ngày 08/8/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Ngữ văn  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Khoa học, Công tác sinh viên;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Ngữ văn
Phòng I2.110
14 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Trường “Nam Bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài”  -  Lãnh đạo khoa Sử;
 - Trưởng các phòng: Khoa học, Cơ sở vật chất, Kế hoạch – Tài chính, Hành chính.
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 09/8/2017
7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” do TS. Nguyễn Tấn Vinh – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 báo cáo)  -  Toàn thể cán bộ, viên chức và giảng viên của Trường;
 - Đảng viên các chi bộ (bao gồm cả Chi bộ Sinh viên)
Hội trường 1
13 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” do PGS.TS. Nguyễn Anh Thi – Giám dốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Tp. HCM báo cáo)  - Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường;
 - Giảng viên các khoa.
Hội trường 1
16 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng họp Hội đồng xét nghỉ hưu trước tuổi  - Phó Chủ tịch công đoàn; Bí thư Đoàn trường;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Kế hoạch – Tài chính;
 - Phó Trưởng phòng Tổ chức Phan Nguyễn Hồng Diễm;
 - Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị.
Phòng khách
Thứ năm, ngày 10/8/2017
7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Giáo dục hòa hợp tích cực hướng đến mục tiêu lấy sự học làm trung tâm” do Chuyên gia Mr. Andrew – Viện Phát triển chất lượng giáo dục báo cáo)  - Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường;
 - Giảng viên các khoa.
Hội trường 1
9 giờ 00 Ủy nhiệm Bí thư Đoàn trường dự Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện và hoạt động hè cấp tỉnh năm 2017 do Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức   Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh
13 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Giáo dục mở trong bối cảnh toàn cầu hóa” do TS. Phạm Thị Ly – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Tp. HCM báo cáo)  - Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường;
 - Giảng viên các khoa.
Hội trường 1
Thứ sáu, ngày 11/8/2017
7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một trong thời gian tới” do Hiệu trưởng báo cáo)  - Toàn thể cán bộ, viên chức và giảng viên của Trường Hội trường 1
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức  Cùng dự:
 - Lãnh đạo phòng Đào tạo đại học.
Hội trường – Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM (268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Tp.HCM)
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương  Cùng dự:
 - Lãnh đạo phòng Đào tạo đại học.
Hội trường A - Ủy ban nhân dân Tp. Thủ Dầu Một
13 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Các đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị)   Các đơn vị thuộc Trường
14 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Sư phạm -   Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Khoa học, Tổ chức, Kế hoạch – Tài chính;
- Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm.
Phòng E3.102
14 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Sử  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Khoa học, Công tác sinh viên;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Sử.
Phòng I2.110
 
           II.  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 07/8/2017
  Các tổ công đoàn tổ chức Hội nghị tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 07/8 đến 12/8/2017    
Thứ bảy, ngày 12/8/2017
8 giờ 30  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài “Điều tra, khảo sát, tìm hiểu di văn Hán Nôm ở đình, chùa, miếu các huyện thị, xã và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”  - Lãnh đạo khoa Ngữ văn;
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 918/QĐ-ĐHTDM và 919/QĐ-ĐHTDM ngày 04/8/2017.
Phòng họp 2
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 04  tháng 8 năm 2017
                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                           TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                       
                                                              (Đã ký)
                                                                                         
 
                                                               Lê Nguyễn Xuân Lan